Thứ hai, 31/07/2006 - 10:06

Hơn 54 triệu USD thăm dò dầu khí tại Hà Nội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký công văn phê duyệt dự án “Thăm dò - Thẩm lượng dầu khí Miền Võng Hà Nội, giai đoạn 2006 - 2007”.

Dự án sẽ khoan thăm dò 2 giếng chắc chắn và 1 giếng dự phòng; khoan thẩm lượng 1 giếng chắc chắn và 2 giếng dự phòng; phân tích các loại mẫu và nghiên cứu địa chất địa vật lý... theo đề nghị của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.

Tổng mức đầu tư dự án này là 48,84 triệu USD và 88,3 tỷ đồng (trên 5,5 triệu USD).

Thủ tướng giao HĐQT Tổng công ty Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm phê duyệt phương án địa chất; phương án khoan; dự toán chi phí cho các giếng khoan và công tác nghiên cứu hàng năm theo quy định hiện hành; chỉ đạo việc thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện.

Theo H.K
Tiền Phong