Hơn 500 tỷ đồng cải tạo kênh chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất

(Dân trí) - Kênh Hy Vọng dài gần 1,9km, là một trong 3 kênh đảm trách thoát nước cho sân bay Tân Sơn Nhất. Sau cải tạo, hai bên dòng kênh xanh sẽ có đường giao thông rộng 10m góp phần chỉnh trang đô thị.

Ngày 3/3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị (thuộc Sở Xây dựng TPHCM) cho biết, đang hoàn thiện hồ sơ dự án cải tạo kênh Hy Vọng (quận Tân Bình) và dự kiến trình HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp sắp tới. 

Hơn 500 tỷ đồng cải tạo kênh chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất - 1

Kênh Hy Vọng được cải tạo sẽ góp phần chỉnh tra đô thị và chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất

Kênh Hy Vọng dài gần 1,9km, dự án cải tạo có vốn đầu tư gần 514 tỷ đồng, góp phần cải thiện môi trường, chỉnh trang đô thị và quan trọng là giải quyết thoát nước, chống ngập cho sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Sau cải tạo, Hy Vọng là kênh hở toàn tuyến, hai bên có đường giao thông rộng 10m và trồng cây xanh. Chi phí xây dựng khoảng 136 tỷ đồng, còn lại là chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và khoản khác.

Trước khi bàn giao qua Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, dự án cải tạo kênh Hy Vọng do Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước làm chủ đầu tư.

Nhận thấy việc cải tạo kênh Hy Vọng để giải quyết thoát nước, chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất là rất cấp bách, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập TP kiến nghị UBND TPHCM chấp thuận chủ trương đầu tư dự án từ ngân sách TP.

Hơn 500 tỷ đồng cải tạo kênh chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất - 2

Vì thay đổi nguồn vốn đầu tư nên ảnh hưởng đến tiến độ cải tạo kênh Hy Vọng

Dự án cải tạo kênh Hy Vọng là dự án thành phần 4A thuộc dự án Tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (giai đoạn 2) được UBND TPHCM chỉ đạo thực hiện cấp bách từ ngân sách TP từ năm 2013.

Đến tháng 5/2016, UBND TPHCM quyết định phê duyệt dự án đầu tư Quản lý rủi ro ngập nước khu vực TPHCM đầu tư bằng vốn ODA của Ngân hàng thế giới, trong đó có hạng mục cải tạo kênh Hy Vọng với chiều dài gần 1,9km, kinh phí thực hiện là 488 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng là 99 tỷ đồng, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng là 277 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến tháng 6/2016, TPHCM và Ngân hàng thế giới đã kết thúc đầu tư dự án Quản lý rủi ro ngập nước khu vực TPHCM đầu tư bằng vốn ODA của Ngân hàng thế giới. Do vậy, việc đầu tư cải tạo kênh Hy Vọng cần phải bố trí bằng nguồn vốn khác.

Được biết, sân bay Tân Sơn Nhất có 3 hệ thống kênh thoát nước là kênh Hy Vọng, A41 và kênh Nhật Bản. Trong đó, dự án cải tạo kênh A41 và nhánh 2 kênh Nhật Bản sắp tới cũng được triển khai làm cống hộp, hiện trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng.  

Đang được quan tâm