Hà Nội yêu cầu không dùng bài Quốc ca ghi âm sẵn khi chào cờ

(Dân trí) - Dù đã được nhắc nhở nhưng một số cơ quan trên địa bàn Hà Nội khi thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc vẫn chỉ sử dụng bài Quốc ca được ghi âm sẵn; một số người tham dự không hát hoặc hát không đúng nhạc, đúng lời.

Theo bà Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca là nghi thức thiêng liêng, thể hiện lòng tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước. Trong những năm qua việc thực hiện nghi thức này ở các cơ quan của thành phố đã có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, ở một số đơn vị, việc chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca vào sáng thứ 2 hàng tuần đã trở thành nền nếp, được cán bộ, đảng viên, nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao.

Tuy nhiên, bà Hằng cho biết, ở một số nơi, khi thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc chỉ sử dụng bài Quốc ca được ghi âm sẵn, đại biểu tham dự không hát hoặc hát không đúng nhạc, đúng lời. Nhiều cơ quan, đơn vị chưa chú trọng tổ chức chào cờ, hát Quốc ca vào sáng thứ 2 hàng tuần.

hqc-1-e4ebc-eaa5b

Lực lượng Công an thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc.

Để khắc phục những thiếu sót trên, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị của thành phố phải thường xuyên giáo dục, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của lễ chào cờ Tổ quốc và việc hát Quốc ca, từ đó có ý thức tự giác thực hiện.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị các cấp của thành phố thực hiện nghiêm việc hát Quốc ca khi tiến hành nghi thức chào cờ trong các lễ mít tinh, kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước.

Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên học hát Quốc ca và Quốc tế ca (đối với đảng viên), bảo đảm đúng lời, đúng nhạc, đúng tinh thần trang trọng, tự hào.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội còn yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang của thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, từ đầu tháng 8, tổ chức nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ vào mỗi sáng thứ 2 hàng tuần.

Quang Phong