Hà Nội vận động doanh nghiệp ủng hộ kinh phí bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

(Dân trí) - UBND TP Hà Nội vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các đơn vị liên quan kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp tự nguyện ủng hộ, đóng góp, đảm bảo nguồn kinh phí tổ chức bắn pháo hoa phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

Văn bản số 9396/UBND-KT vừa được UBND TP Hà Nội ban hành chỉ đạo các đơn vị liên quan về kinh phí đảm bảo công tác bắn pháo hoa. Theo đó, UBND TP Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và đơn vị liên quan triển khai, thực hiện theo quy định việc huy động các tổ chức, doanh nghiệp tự nguyện ủng hộ, đóng góp, đảm bảo nguồn kinh phí (xã hội hóa) tổ chức bắn pháo hoa phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

Hà Nội huy động tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2016
Hà Nội huy động tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2016

Sở Tài chính chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nội dung nêu trên, thường xuyên tổng hợp, báo cáo UBND TP nguồn kinh phí xã hội hóa phục vụ tổ chức bắn pháo hoa phục vụ tết và các ngày lễ lớn.

UBND TP cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa và Thể thao có hình thức tuyên truyền, thông tin phù hợp đối với các tổ chức, doanh nghiệp đã tích cực, tự nguyện ủng hộ thành phố thực hiện công tác bắn pháo hoa phục vụ nhân dân trong các ngày lễ, tết thời gian qua.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND TP.

Quang Phong