Hà Nội: Nhiều cán bộ sẵn sàng xuống làm cấp phó để tinh gọn bộ máy

(Dân trí) - Thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo quận, huyện đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện, nhiều giám đốc trung tâm sẵn sàng xuống làm phó nhưng vẫn tâm tư.

Ngày 11/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội làm việc với các quận huyện về việc thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời làm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện, thị xã.

Không gây xáo trộn bộ máy

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, hiện Đảng bộ TP có 30 trung tâm, cùng đó là 30 Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện, thị ủy. Ở các đơn vị này của TP Hà Nội hiện có 26 Trưởng ban Tuyên giáo. Hiện 4 đơn vị khuyết trưởng ban gồm: Sơn Tây, Hà Đông, Ứng Hòa, Đan Phượng.

Qua quá trình làm việc, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề xuất nhiều giải pháp thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời làm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị.

Theo đó, với các Trung tâm bồi dưỡng chính trị khuyết Giám đốc, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề xuất không bổ nhiệm giám đốc mới. Trường hợp khuyết Trưởng ban Tuyên giáo, thì ưu tiên bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm được quy hoạch làm Trưởng ban Tuyên giáo.


Ông Nguyễn Công Hiển – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đông Anh chia sẻ tâm tư tại buổi họp

Ông Nguyễn Công Hiển – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đông Anh chia sẻ tâm tư tại buổi họp

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cũng đề xuất ưu tiên bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm được quy hoạch làm Phó Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã đủ điều kiện tham gia Ban Thường vụ làm Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm.

Với các Giám đốc Trung tâm đang là quận, huyện, thị ủy viên hoặc được quy hoạch nhiệm kỳ tiếp theo, thì căn cứ tình hình tổ chức cán bộ của địa phương để sắp xếp, bố trí chức vụ tương đương cho phù hợp.

Trường hợp Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị sinh năm 1958, 1959, chưa thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị. Khi Trưởng ban Tuyên giáo sinh vào 2 năm này nghỉ hưu mới thực hiện chủ trương trên…

Ông Nguyễn Văn Phong – Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, TP sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy trong việc thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời làm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện, thị xã.

Về lộ trình thực hiện, ông Phong đề nghị các đơn vị tính toán cụ thể hoàn thành trong 6 tháng đầu năm hoặc trong năm 2018. “Việc này cũng sẽ tác động đến tâm tư cán bộ, nhất là giám đốc các trung tâm. Do vậy, TP sẽ thực hiện trên nguyên tắc không gây xáo trộn bộ máy, đảm bảo yêu cầu công việc ở 30 quận huyện”, ông Phong nói.

Sẵn sàng nghỉ hưu trước tuổi

Thông tin tại cuộc họp, ông Nguyễn Thế Thạch - Trưởng ban Tuyên giáo quận Long Biên thống nhất với các đề xuất của Ban Tuyên giáo Thành ủy. Theo ông Thạch, khi nhận thông tin trên, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện này không có tâm tư gì.

“Dù giám đốc trung tâm hiện nay có xuống làm cấp phó sau này thì vẫn là cán bộ chủ lực của trung tâm bồi dưỡng chính trị”, ông Thạch nói và cho biết, bản thân mình hiện làm Trưởng ban Tuyên giáo cũng phải xử lý rất nhiều công việc.

Là người trực tiếp ảnh hưởng của chủ trương trên, ông Nguyễn Công Hiển – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đông Anh thật lòng nói: “Tôi buồn thì có buồn thật, tâm tư thì có tâm tư thật, nhưng cấp trên quyết thế nào thì sẽ thực hiện thế đó!”.


Trưởng ban Tuyên giáo quận Hai Bà Trưng - Đoàn Đình Nguyên chuẩn bị tâm lý về hưu trước tuổi

Trưởng ban Tuyên giáo quận Hai Bà Trưng - Đoàn Đình Nguyên chuẩn bị tâm lý về hưu trước tuổi

Còn bà Nguyễn Thị Hải – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Bắc Từ Liêm cho biết, khi chủ trương đưa ra, cá nhân bà đồng thuận với việc ở lại làm Phó Giám đốc trung tâm. Tuy nhiên, bà Hải băn khoăn theo đề án việc làm thì mỗi trung tâm như vậy chỉ có một phó giám đốc, vậy liệu phó giám đốc hiện tại được sắp xếp thế nào.

“Để những người bị tác động trực tiếp như chúng tôi không còn tâm tư, khi thực hiện chủ trương này phải kèm theo đó là những chính sách hợp tình, hợp lý. Như cá nhân tôi thời gian công tác không còn nhiều nên không đủ để bắt đầu với công việc khác”, bà Hải chia sẻ tâm tư trước hội nghị.

Ông Đoàn Đình Nguyên – Trưởng Ban Tuyên giáo quận Hai Bà Trưng (SN 1959) cho biết, cá nhân mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng về nghỉ trước tuổi để cho những cán bộ được quy hoạch vào vị trí của mình được bắt đầu ngay công việc. Tuy nhiên, ông Nguyên cũng đề nghị thành phố nên có chính sách hợp lý để động viên tâm tư, tình cảm những cán bộ chịu tác động trực tiếp của chính sách trên.

Phát biểu làm rõ một số vấn đề tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Minh Hạnh – Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội khẳng định dù quá trình thực hiện có diễn ra thế nào thì vẫn phải dựa trên nguyên tắc là đảm bảo ổn định, thống nhất của bộ máy. Việc sắp xếp phải được thực hiện xong trong năm 2018 và ở những nơi thuận lợi sẽ làm ngay trong 6 tháng đầu năm.

Tại hội nghị, bà Hạnh cũng nêu ra định hướng sắp xếp cán bộ đang làm chức danh Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị hiện nay theo hướng có thể ở lại làm Phó Giám đốc. “Với những cán bộ trẻ, có năng lực sẽ được sắp xếp theo chiều hướng thuận lợi để có bước phát triển tiếp theo…”, bà Hạnh nói.

Quang Phong

Đang được quan tâm