Hà Nội nhận định tình hình tham nhũng "vẫn diễn biến phức tạp"

(Dân trí) - Theo UBND TP Hà Nội, tình hình tham nhũng trên địa bàn thành phố trong năm 2021 vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng…

Tự kiểm tra nội bộ chưa phát hiện tham nhũng

UBND TP Hà Nội đã có Tờ trình số 286/TTr-UBND báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 gửi Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố trước Kỳ họp thứ 3 HĐND TP khóa XVI.

Nội dung tờ trình nhấn mạnh, công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2021 được thành phố xác định là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng.

Hà Nội nhận định tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp - 1

Theo UBND TP Hà Nội, tình hình tham nhũng trên địa bàn thành phố trong năm 2021 vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng… (Ảnh tư liệu).

Về kết quả thực hiện các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng, theo UBND TP Hà Nội, cơ quan này đã thực hiện hàng loạt biện pháp, cụ thể: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn…

Về việc phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND TP Hà Nội cho biết, qua công tác kiểm tra nội bộ chưa phát hiện và xử lý vụ việc nào tại đơn vị có liên quan đến tham nhũng.

Đối với việc phát hiện, xử lý tham nhũng, vi phạm, thành phố đã quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn ngừa, xử lý vi phạm trong công tác PCTN.

Bên cạnh đó, thành phố cũng tập trung thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện quy định về PCTN để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCTN trên các lĩnh vực: đầu tư mua sắm công, tài chính ngân sách, công tác tổ chức cán bộ, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng…

Theo số liệu báo cáo, lực lượng Công an thành phố đã thụ lý 38 vụ 40 bị can (trong đó kỳ trước chuyển sang 27 vụ 29 bị can; khởi tố trong kỳ 9 vụ 7 bị can; phục hồi điều tra 2 vụ 4 bị can). Kết quả giải quyết, đơn vị này đã tạm đình chỉ 6 vụ một bị can; đình chỉ một vụ; kết thúc chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 21 vụ 31 bị can….

Đối với VKSND TP Hà Nội, cơ quan này đã thụ lý tổng 9 vụ 15 bị can (cũ 2 vụ 3 bị can; mới 7 vụ 12 bị can); đã giải quyết 7 vụ 10 bị can, hiện đang giải quyết 2 vụ 5 bị can…

Hà Nội nhận định tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp - 2

UBND TP Hà Nội cho biết, qua công tác kiểm tra nội bộ chưa phát hiện và xử lý vụ việc nào tại đơn vị có liên quan đến tham nhũng (Ảnh tư liệu).

Diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn

Nội dung tờ trình cũng thể hiện, trong thời gian vừa qua, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác PCTN. Nhìn chung, công tác này đã có chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực; các cấp, các ngành, các đơn vị đã tăng cường công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động; tập trung thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và chuyển biến hành động của cán bộ và nhân dân trên địa bàn thành phố.

"Tuy nhiên, tình hình tham nhũng trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn trong một số lĩnh vực: quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách, mua sắm công…" - tờ trình nêu rõ.

Theo Hà Nội, nguyên nhân cơ bản của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do công tác quản lý nhà nước còn bộc lộ nhiều kẽ hở, trình độ quản lý còn hạn chế; một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lợi dụng sơ hở trong quản lý, cơ chế, chính sách hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao làm trái quy định, quy trình để vụ lợi.

Bên cạnh đó, một số đơn vị chưa quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTN; các cơ quan PCTN tại một số đơn vị, địa phương còn lúng túng trong việc đề ra các giải pháp thực hiện PCTN; chưa quan tâm đúng mức đến công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng.

Về nhiệm vụ, giải pháp PCTN năm 2022, Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 50-CT/TW, Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị; Quy định số 205/QĐ-TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền và các văn bản, quy định có liên quan.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực, xóa bỏ tình trạng "xin-cho", tập trung trong các lĩnh vực: đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tín dụng - ngân hàng…; ban hành quyết định thay thế Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND của UBND TP về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố theo quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành…