Thứ tư, 02/10/2019 - 13:49

Hà Nội: Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Chủ tịch phường Đông Ngạc

Dân trí

UBND TP Hà Nội yêu cầu quận Bắc Từ Liêm tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Quang Thậm - Chủ tịch phường Đông Ngạc và bà Đặng Thị Hiên (cán bộ địa chính phường) trong việc kiểm tra, xác nhận không đúng về hiện trạng sử dụng đất của công dân.

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) mới đây đã ký Kết luận số 28/KL-UBND giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Quang Thậm - Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc. Trong đó khẳng định nội dung công dân tố cáo ông Nguyễn Quang Thậm ban hành kết luận (giải quyết tố cáo - PV) thiếu nội dung giải trình của người bị tố cáo là đúng.

Nội dung công dân tố cáo bà Đặng Thị Hiên- công chức địa chính phường Đông Ngạc tham mưu UBND phường ban hành thông báo trái thẩm quyền và áp dụng sai căn cứ là đúng.

Hà Nội: Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Chủ tịch phường Đông Ngạc - 1

Chủ tịch phường Đông Ngạc- ông Nguyễn Quang Thậm.

Khi được giao nhiệm vụ giải quyết đơn kiến nghị của công dân, bà Hiên đã không kịp thời xem xét, tham mưu UBND phường giải quyết mà để sau 185 ngày kể từ ngày tiếp nhận đơn thư mới có văn bản trả lời là không thực hiện đúng quy định tại Khoản 2 Điều 209 Luật Đất đai 2013.

“Trong quá trình xác minh, giải quyết tố cáo của công dân đối với bà Đặng Thị Hiên, ông Nguyễn Quang Thậm đã có sai sót trong việc áp dụng pháp luật khi kết luận nội dung tố cáo”- UBND quận Bắc Từ Liêm chỉ rõ.

Về việc này, khi giải quyết tố cáo của công dân, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu quận Bắc Từ Liêm tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Quang Thậm, bà Đặng Thị Hiên trong việc kiểm tra, xác nhận không đúng về hiện trạng sử dụng đất của công dân và ban hành các thông báo không đúng quy định của pháp luật.

Chính vì thế, UBND quận Bắc Từ Liêm đã có văn bản chỉ đạo UBND phường Đông Ngạc tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Thâm, bà Hiên theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và thu hồi thông báo nêu trên.

Như Dân trí đã thông tin trước đó, ông Trần Thế Cương - Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm vừa giao UBND phường Đông Ngạc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Nguyễn Quang Thậm, bà Đặng Thị Hiên và bà Bùi Thị Lan (công chức Văn phòng phường) do có vi phạm trong quá trình xác nhận vào đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của công dân.

Phòng Nội vụ quận Bắc Từ Liêm được giao hướng dẫn UBND phường Đông Ngạc tổ chức kiểm điểm cán bộ, công chức, báo cáo UBND quận xử lý theo quy định. Đồng thời phường Đông Ngạc cũng phải thu hồi thông báo và phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do ban hành không đúng quy định.

Thế Kha