Hà Nội cắt giảm đoàn đi công tác nước ngoài không cần thiết

(Dân trí) - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành văn bản tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài với mục đích cắt giảm các đoàn đi không thực sự cần thiết.

Đoàn đi công tác nước ngoài phải có đề án nêu rõ mục đích chuyến đi. (Ảnh minh họa: VNA)

Đoàn đi công tác nước ngoài phải có đề án nêu rõ mục đích chuyến đi. (Ảnh minh họa: VNA)
 
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa yêu cầu người đứng đầu cấp ủy và tổ chức đảng ở địa phương chịu trách nhiệm kiểm tra hoạt động đối ngoại, nhất là việc cử các đoàn đi công tác nước ngoài của cơ quan, tổ chức, địa phương mình phụ trách.

Cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài không được mang theo tài liệu mật của Đảng, Nhà nước, thành phố và địa phương, cơ quan tổ chức. Các đoàn đi công tác nước ngoài phải tuân thủ quy định pháp luật của nước sở tại.

Các cơ quan phải xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hoạt động đối ngoại hàng năm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Kế hoạch hoạt động đối ngoại hằng năm phải đúng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, yêu cầu đối ngoại và hội nhập quốc tế và phù hợp với khả năng tài chính.

Thành ủy Hà Nội còn yêu cầu các đoàn đi công tác nước ngoài phải có đề án nêu rõ mục đích, yêu cầu chuyến đi, đối tác, nội dung, chương trình làm việc cụ thể. Đặc biệt, các đoàn đi phải phối hợp tốt với cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước đến để tránh trùng lắp với các đoàn đi trước.

Khi kết thúc chuyến công tác nước ngoài, trưởng đoàn có báo cáo kết quả đi gửi cấp có thẩm quyền. Đối với các đoàn đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệp, phải kịp thời trao đổi thông tin và thông báo kết quả chuyến đi cho các cơ quan liên quan.

Yêu cầu trên của Thành ủy Hà Nội nhằm mục đích kiên quyết cắt giảm các đoàn đi không thực sự cần thiết; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả “Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của thành phố”.

Quang Phong