Giật mình diện tích đất đền bù dự án tăng… 12 lần so với hồ sơ mời thầu

(Dân trí) - Theo hồ sơ mời thầu của dự án khu dân cư ở Chí Linh (Hải Dương), diện tích đất ở phải bồi thường là 200 m2. Tuy nhiên, trong thực tế thì diện tích bồi thường đất ở của dự án là hơn 2.300m2.

Dự án khu dân cư mới phố Hưng Đạo (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) có tổng diện tích quy hoạch hơn 65.000 m2. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng) là gần 64 tỷ đồng. Phương án sơ bộ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) tạm tính là hơn 18,3 tỷ đồng.

Theo hồ sơ mời thầu, về diện tích đất ở phải GPMB là 200 m2. Kinh phí bồi thường cho đất ở khoảng 2 tỷ đồng.

Tuy nhiên theo phản ánh của nhà đầu tư, trong thực tế diện tích bồi thường đất ở của dự án không phải 200 m2.

Cụ thể, theo trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (QSDĐ) TP Chí Linh đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương phê duyệt thì phần đất ở đô thị (ODT) phải bồi thường, GPMB của dự án là... gần 2.400 m2, liên quan tới trên 73 hộ dân, gấp gần 12 lần so với số liệu hồ sơ mời thầu và tổng số tiền phải đền bù chênh lệch lớn so với hạng mục này trong hồ sơ mời thầu.

Như vậy, hồ sơ mời thầu đã mời thiếu tới gần 2.200 m2 đất ở so với thực tế. Vì vậy giá trị bồi thường GPMB do nhà đầu tư đề xuất sẽ không chính xác sẽ ảnh hưởng lớn đến việc lập hồ sơ đề xuất tài chính của nhà đầu tư.

Giật mình diện tích đất đền bù dự án tăng… 12 lần so với hồ sơ mời thầu - 1

Khu đất triển khai Dự án xây dựng khu dân cư mới khu phố Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh. (Ảnh: H.N.).

Không sai lệch về diện tích đất ở?

Liên quan đến nội dung trên, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND TP Chí Linh (Hải Dương) cho biết: Dự án trên đang ở bước lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, chưa đến bước thu hồi đất thực hiện công tác bồi thường GPMB giao nhà đầu tư thực hiện dự án. Căn cứ bản đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất của quy hoạch, UBND TP Chí Linh lập sơ bộ phương án giải phóng mặt bằng kèm theo hồ sơ mời thầu.

Ông Cương cho biết, theo mảnh trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính số 12-2018 ngày 8/10/2018 có 73 thửa đất thể hiện mã đất là ODT, tổng diện tích là gần 2.400 m2. TP Chí Linh chỉ đạo UBND các phường, các phòng ban chức năng rà soát diện tích hiện trạng của 73 thửa đất là 32.000 m2, diện tích tăng thêm là 3.420 m2, diện tích tăng thêm này lớn hơn nhiều so với diện tích thu hồi (theo trích lục 2.398,3m2) là 1.022m2; diện tích tăng thêm là diện tích đất thuộc nhóm nông nghiệp và diện đất khác như giao thông, thủy lợi...

Phó Chủ tịch UBND TP Chí Linh cho biết thêm, trong 73 thửa đất có diện tích thu hồi thực hiện dự án, có 2 thửa đất thuộc phường Sao Đỏ là thửa đất số 164 tờ bản đồ số 88 và thửa đất số 176 tờ bản đồ số 84 có nhà kiên cố; 2 thửa đất thuộc phường Thái Học là thửa đất số 35 tờ bản đồ số 18 có công trình tạm là tường bao, mái tôn (diện tích khoảng 7,6m2) và thửa đất số 37 tờ bản đồ số 18 có công trình tạm tường bao, mái tôn (diện tích khoảng 10,2m2). Còn lại 69 thửa đất không có công trình xây dựng nhà trong diện tích thu hồi thực hiện dự án.

"Như vậy, theo kết quả rà soát 73 thửa đất thể hiện mã đất ODT: 2.398,3m2, trong đó: Thửa đất 176 và thửa đất 164 có thu hồi 200m2 đất ở là diện tích đã phê duyệt sơ bộ phương án giải phóng mặt bằng trong hồ sơ mời thầu, còn lại là diện tích đất vườn thuộc nhóm đất nông nghiệp nằm trong cùng thửa đất có nhà ở, không sai lệch về diện tích đất ở", ông Cương nói.

Ông Cương thông tin thêm, theo quy định tại ý 1 điểm b khoản 2, điều 57 Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thì tài liệu mảnh trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính số 12-2018 ngày 8/10/2018 không phải là tài liệu kèm theo hồ sơ mời thầu.

Nguyễn Dương