Thứ năm, 07/05/2020 - 16:50

Gần 30 tỷ đồng tôn tạo di tích Trụ sở làm việc Tỉnh ủy Thanh Hóa

Dân trí

Công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa giai đoạn 1967 - 1973, với mức đầu tư gần 30 tỷ đồng, được giao cho UBND huyện Thiệu Hóa làm chủ đầu tư.

Theo đó, ông Trịnh Văn Súy, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa vừa ký tờ trình gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa (giai đoạn 1967-1973), xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa.

Gần 30 tỷ đồng tôn tạo di tích Trụ sở làm việc Tỉnh ủy Thanh Hóa - 1
Nhà làm việc Tỉnh ủy Thanh Hóa giai đoạn 1967 - 1973.

Hiện tại dấu tích duy nhất còn lại của di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh này là Nhà làm việc của Thường trực tỉnh ủy Thanh Hóa giai đoạn 1967-1973. Ngôi nhà nằm trong khuôn viên công sở UBND xã Thiệu Viên hiện đã xuống cấp trầm trọng. Riêng hệ thống hào giao thông, hầm chữ A đã bị vùi lấp.

Theo UBND huyện Thiệu Hóa, dự án có tổng mức đầu tư là 29,8 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 25,3 tỷ đồng, ngân sách huyện 4,5 tỷ đồng. Dự án do UBND huyện Thiệu Hóa làm chủ đầu tư; thời gian thực hiện dự án 3 năm (2020-2022).

Mục tiêu của dự án nhằm lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghiên cứu, học tập của các tầng lớp nhân dân và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; đồng thời cũng là điểm du lịch để thúc đẩy kinh tế phát triển.

Đây là dự án thuộc nhóm C, loại công trình dân dụng cấp III, đầu tư xây dựng tại xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa.

Dự án được chia làm 8 gói thầu với các nội dung: Tu bổ, tôn tạo các hạng mục di tích: Nhà làm việc của Thường trực Tỉnh ủy, hội trường, nhà truyền thống, bia giới thiệu di tích, hào, hầm chữ A, thiết bị nội thất…

Gần 30 tỷ đồng tôn tạo di tích Trụ sở làm việc Tỉnh ủy Thanh Hóa - 2
Công sở xã còn khang trang sẽ được phá bỏ để xây dựng dự án.

Trong đó, hơn 4,4 tỷ kinh phí đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích, số còn lại chủ yếu là kinh phí xây lắp hạ tầng kỹ thuật và hoàn trả công trình giải phóng mặt bằng công sở xã Thiệu Viên, sân thể thao xã…

Khi dự án được triển khai, toàn bộ công sở xã Thiệu Viên mới được xây dựng từ năm 2008 vẫn còn khang trang sẽ bị phá bỏ và được đầu tư xây dựng mới tại vị trí khác.

Ngày 17/4, ông Phạm Đăng Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư 29,8 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách.

Duy Tuyên