Đề xuất nới điều kiện miễn một phần án tù cho phạm nhân

(Dân trí) - Theo Điều 64 dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đang được lấy ý kiến rộng rãi, phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có thể được miễn chấp hành toàn bộ phần hình phạt tù còn lại nếu thỏa mãn một số điều kiện.

Để được hưởng chính sách này, người đang chấp hành án phạt tù phải có đủ các điều kiện như: Phạm tội lần đầu; có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt; đã chấp hành được 1/2 mức thời hạn tù đối với hình phạt tù có thời hạn hoặc 15 năm đối với tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn; đã được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù 2 lần trở lên; có nơi cư trú rõ ràng…

Việc miễn chấp hành phần hình phạt tù còn lại có điều kiện không áp dụng đối với người bị kết án về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thuộc nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của con người; cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; tội sản xuất, mua bán, chiếm đoạt trái phép chấtma túy; tội phạm về tham nhũng; các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh.

Khi quyết định miễn chấp hành phần hình phạt tù còn lại có điều kiện đối với người bị kết án, tòa án ấn định thời gian thử thách từ 1-2 lần thời gian còn lại của hình phạt tù và buộc người đó phải chấp hành một số nghĩa vụ: Chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của nơi cư trú, làm việc; tích cực tham gia lao động, học tập; chấp hành đầy đủ các hình phạt bổ sung, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại (nếu có) và các quyết định khác của bản án; trình diện trước cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu; định kỳ ba tháng phải nộp bản tự nhận xét về việc chấp hành pháp luật của mình cho người được giao giám sát, giáo dục…

Theo dự thảo, tòa án giao người được miễn chấp hành phần hình phạt tù còn lại có điều kiện cho UBND cấp xã nơi người đó cư trú để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. UBND cấp xã phân công người trực tiếp theo dõi, giám sát người đó.

Tổ soạn thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) cho rằng các điều kiện ràng buộc để được hưởng chính sách miễn chấp hành toàn bộ phần hình phạt tù còn lại sẽ rất chặt chẽ. Việc đưa ra quy định này nhằm thể hiện hơn nữa chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội, cho phép họ sớm trở lại cộng đồng và cải tạo thành người có ích cho xã hội mà vẫn đạt được mục đích giáo dục, cải tạo. 

Thế Kha

Đang được quan tâm