Thứ ba, 08/06/2021 - 19:56

Đề xuất 8 cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thanh Hóa

Dân trí

Đề xuất thí điểm 8 cơ chế, chính sách đặc thù thuộc các lĩnh vực đầu tư, tài chính, ngân sách nhà nước, đất đai, quy hoạch, lâm nghiệp để phát triển tỉnh Thanh Hóa.

Theo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về phát triển tỉnh Thanh Hóa đang được Bộ Tư pháp thẩm định, tại văn bản mới nhất ngày 19/5/2021 UBND tỉnh Thanh Hóa đề xuất 8 chính sách trình Quốc hội ban hành thuộc các lĩnh vực: Đầu tư, tài chính, ngân sách nhà nước (5 cơ chế chính sách) và đất đai; quy hoạch; lâm nghiệp (mỗi lĩnh vực một chính sách).

Riêng đối với các đề xuất cơ chế, chính sách về tổ chức bộ máy, biên chế, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục nghiên cứu, căn cứ điều kiện thực tiễn và yêu cầu phát triển của tỉnh. Phối hợp với Bộ Nội vụ làm rõ sự cần thiết, xây dựng tiêu chí xác định cụ thể để đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành vào thời điểm thích hợp.

Đề xuất 8 cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thanh Hóa - 1

Bản đồ hành chính tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: UBND tỉnh Thanh Hóa).

 Trong tờ trình gửi tới Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết có 3 đề xuất đã được các bộ, ngành Trung ương thống nhất hoàn toàn, gồm:

Thứ nhất, về chính sách quản lý đất đai, HĐND tỉnh Thanh Hóa được quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10ha trở lên; đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng từ 20ha trở lên phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Việc quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng phải thực hiện công khai, lấy ý kiến người dân, đối tượng chịu sự tác động của việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định về pháp luật đất đai.

Thứ hai, về chính sách quản lý, sử dụng đất rừng, HĐND tỉnh Thanh Hóa quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất từ 50ha đến dưới 1.000ha bảo đảm nguyên tắc, điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

Thứ ba, trên cơ sở đồ án quy hoạch chung khu chức năng, quy hoạch chung đô thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thủ tướng quyết định việc phân cấp cho UBND tỉnh Thanh Hóa được thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ các quy hoạch trên theo trình tự, thủ tục do Thủ tướng quy định và báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện.

Dự kiến thông qua theo quy trình một kỳ họp Quốc hội

Tờ trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, chính sách thứ 4 đề xuất cho phép HĐND tỉnh Thanh Hóa quyết định áp dụng trên địa bàn: Phí và lệ phí chưa được quy định trong danh mục phí và lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí; điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Ngân sách tỉnh Thanh Hóa được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách phí, lệ phí nêu trên để đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật- xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách tỉnh…

Một số ý kiến cho rằng việc tỉnh Thanh Hóa áp dụng chính sách này như Đà Nẵng, TPHCM - những đô thị lớn, thành phố trực thuộc Trung ương, thu nhập bình quân đầu người cao hơn các địa phương trong khi thu nhập bình quân đầu người của tỉnh Thanh Hóa thấp hơn bình quân chung của cả nước. Việc đó có thể ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh và đời sống của một bộ phận nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng Thanh Hóa là tỉnh có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, quy mô dân số lớn,… đặt ra yêu cầu đối với nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước phải phù hợp, hài hòa.

"Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội cho phép Thanh Hóa áp dụng chính sách này để Thanh Hóa chủ động hơn trong việc thực hiện chính sách phí, lệ phí phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu của Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị"- tờ trình cho hay.

Đề xuất 8 cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thanh Hóa - 2

Một góc Khu kinh tế Nghi Sơn (Ảnh: Người Lao Động).

Chính sách thứ 5, Thanh Hóa được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ về cho tỉnh vay lại theo tổng mức dư nợ vay không vượt quá 60% số thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp. Tổng mức vay và bội chi ngân sách tỉnh hằng năm do Quốc hội quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xét thấy với tiềm năng, lợi thế phát triển, nhu cầu huy động vốn đầu tư và triển vọng thu ngân sách của mình, Thanh Hóa có khả năng hấp thụ vốn cũng như thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo hạn mức dư nợ vay đề xuất 60%.

Chính sách thứ 6, hàng năm ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Thanh Hóa 70% số tăng thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao để đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành việc di dân, tái định cư trong khu kinh tế nhằm tạo quỹ đất sạch cho việc thu hút đầu tư các dự án trọng điểm tại đây.

Chính sách thứ 7 về định mức phân bổ chi thường xuyên, tỉnh Thanh Hóa đề xuất được phân bổ thêm 45% theo tỷ lệ % số chi tính theo định mức dân số khi xây dựng mức chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.

Chính sách thứ 8 đề xuất: Ngân sách tỉnh Thanh Hóa được hưởng 70% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý trên địa bàn tỉnh (trừ các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh) để đầu tư hạ tầng kinh tế- xã hội thuộc nhiệm vụ đầu tư công của tỉnh.

Bày tỏ quan điểm ủng hộ 5 chính sách trên, tờ trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng nguồn kinh phí để thực hiện gồm ngân sách nhà nước, nguồn vốn từ các nhà tài trợ, tổ chức quốc tế và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác.

Thời gian dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua đối với dự thảo Nghị quyết vào kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XV theo quy trình một kỳ họp.

Tờ trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin, Thanh Hóa có diện tích đất liền 11.120 km2 (rộng thứ 5 cả nước), vùng biển 17.000 km2, hội tụ đủ 3 vùng địa lý; dân số gần 3,7 triệu người (đông thứ 3 cả nước).

Thanh Hóa từng bước khẳng định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung và cả nước, nhất là giai đoạn 2011-2020 khi thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất nước, quy mô kinh tế đứng thứ 8 cả nước, nhiều chỉ tiêu quan trọng thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Thế Kha

Đáng quan tâm
Mới nhất