1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Đề nghị điều tra việc tự ý tẩy xóa chứng thư lô hàng bánh phồng tôm

(Dân trí) - Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy sản (QLCL NLS&TS – Bộ NN&PTNT) vừa có công văn đề nghị Công ty Cổ phần XNK Sa Giang (HK 328) điều tra cụ thể, lập báo cáo giải trình, trong đó nêu rõ bộ phận/cá nhân đã thực hiện hành vi sửa thông tin trong chứng thư cấp cho lô bánh phồng tôm…

Công văn của Cục QLCL NLS&TS
Công văn của Cục QLCL NLS&TS

Công văn cho biết, ngày 13/5/2016 Cục QLCL NLS&TS nhận được công văn số 50/SG.16 của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang (HK 328) thông báo về việc chứng thư số YK 04582/16/CH do Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 6 cấp cho lô hàng Bánh phồng tôm (ngày rời cảng 17/3/2016, ngày cấp chứng thư 17/3/2016) đã bị nhân viên của doanh nghiệp tự ý tẩy xóa, thay đổi thông tin ngày rời cảng và ngày cấp chứng thư thành ngày 7/3/2016, đồng thời đề nghị Cục cấp thư xác nhận về nội dung thay đổi chứng thư nêu trên.

Về việc này, Cục QLCL NLS&TS có ý kiến như sau:

Việc tẩy xóa, thay đổi nội dung chứng thư là hành vi vi phạm nghiêm trọng qui định tại Khoản 3 Điều 25 của Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ qui định xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm, là bằng chứng cho thấy hệ thống kiểm soát của doanh nghiệp chưa chặt chẽ, đồng thời ảnh hưởng không tốt đến uy tín Cơ quan thẩm quyền Việt Nam với cơ quan thẩm quyền các nước thuộc EU. Do vậy, Cục QLCL NLS&TS không đồng ý cấp lại chứng thư và thư xác nhận thay đổi nội dung chứng thư theo đề nghị của doanh nghiệp.

Yêu cầu Công ty Cổ phần XNK Sa Giang (HK 328) điều tra cụ thể, lập báo cáo giải trình vụ việc, trong đó nêu rõ bộ phận/cá nhân thực hiện hành vi sửa thông tin trong chứng thư YK 04582/16/CH nêu trên. Xác định rõ trách nhiệm, động cơ, mục đích của việc làm nêu trên và các biện pháp xử lý bộ phận/cá nhân vi phạm. Đồng thời, đề ra các biện pháp phù hợp ngăn ngừa việc tái vi phạm và gửi về Cục QLCL NLS&TS trước ngày 26/6/2016.

Nguyễn Dương