Thứ tư, 10/10/2018 - 08:39

Đắk Lắk: Trên 300 cán bộ cấp phòng được bổ nhiệm khi thiếu điều kiện

Dân trí

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk có đến 95 trường hợp công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và 269 trường hợp cán bộ quản lý giáo dục được bổ nhiệm còn thiếu điều kiện nhưng vẫn được bổ nhiệm.

Vừa qua, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận, xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ảnh trong 6 tháng đầu năm 2018.

Qua đó, quá trình thanh tra, kiểm tra công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố phát hiện hàng loạt trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại còn thiếu điều kiện về lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ và quản lý nhà nước.

Cụ thể, huyện Ea Kar có 23/29 trường hợp được bổ nhiệm chưa qua bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; Huyện Krông Bông có 28/53 trường hợp chưa qua bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; Huyện Cư M’gar có 21/47 trường hợp chưa có chứng chỉ ngoại ngữ, 9/47 trường hợp chưa có chứng chỉ tin học, 5/47 trường hợp chưa qua bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; Huyện Ea Súp có 01 trường hợp chưa chuẩn về trình độ chuyên môn (trình độ trung cấp) và 06 trường hợp chưa bảo đảm về trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên và tại TP. Buôn Ma Thuột có 02 trường hợp chưa qua bồi dưỡng trình độ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Cũng theo báo cáo, công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý (Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường học tại các huyện) hàng trăm người chưa đủ điều kiện như: huyện Cư M’gar có 53/160 trường hợp chưa qua bồi dưỡng quản lý giáo dục; 14/160 trường hợp chưa có chứng chỉ tin học; 51/160 trường hợp chưa có chứng chỉ ngoại ngữ. Tại huyện Krông Bông có 32/118 trường hợp chưa qua bồi dưỡng quản lý giáo dục; 81/118 trường hợp chưa có chứng chỉ ngoại ngữ; 38/118 trường hợp chưa có chứng chỉ tin học...

Để khắc phục, xử lý tình trạng trên, UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các đơn vị rút kinh nghiệm trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền. Thời điểm thanh tra, các trường hợp còn thiếu điều kiện đã được cử đi học để bổ sung.

Thúy Diễm