Đa số các Bộ có số thứ trưởng “vượt trần”

(Dân trí) - Quy định mỗi Bộ có không quá 4 thứ trưởng, Bộ quan trọng được nhiều hơn và do Thủ tướng quyết định. Nhưng theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam, đa số các bộ có số lượng thứ trưởng nhiều hơn quy định.

Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, hiện nay Chính phủ đã yêu cầu các Bộ báo cáo tình hình công việc và kiến nghị số lượng thứ trưởng cần thiết phải có để bảo đảm công việc. “Bộ Nội vụ đang nghiên cứu, đề xuất phương án Bộ này, Bộ kia cần bao nhiêu thứ trưởng. Ý kiến Bộ Nội vụ đã được chuyển tới các Bộ và các Bộ đang trao đi, đổi lại. Còn Chính phủ sẽ bàn riêng về vấn đề này”, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam nói.
 
Đa số các Bộ có số thứ trưởng nhiều hơn quy định - Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết
"Đa số các Bộ có số thứ trưởng nhiều hơn quy định" - Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết

Trước câu hỏi, quy định mỗi Bộ có không quá 4 thứ trưởng, còn những Bộ điều hành lĩnh vực quan trọng, phức tạp có số lượng nhiều hơn và do Thủ tướng quyết định, Bộ trưởng Đam cho biết, cấp phó của các Bộ và cấp phó của các Cục có tình trạng đó.

“Có thể nói tuyệt đại đa số các Bộ đều có số lượng thứ trưởng nhiều hơn quy định. Lý do các Bộ đang quản lý đa ngành, đa lĩnh vực và thực tế hoạt động bộ máy chính quyền cũng có những nét rất đặc thù”, Bộ trưởng Đam giải thích.

Đơn cử như Văn phòng Chính phủ, ông Đam cho biết, hiện nay có 6 thứ trưởng nhưng vẫn thấy thiếu người.

“Tinh thần Chính phủ chỉ đạo sẽ xem xét số lượng thứ trưởng ở các Bộ không giống nhau. Các Bộ sẽ có số lượng thứ trưởng tối thiểu cần thiết chứ không thể máy móc chỉ có 3 hay 4 người”, ông Vũ Đức Đam nói.

Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, khi mà nghe đến việc chôn thuốc trừ sâu Chính phủ đã yêu cầu tỉnh Thanh Hóa báo cáo. “Hiện nay, tỉnh làm các thủ tục như báo chí phản ánh đã xử phạt công ty này, còn cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra thu thập chứng cứ. Quan điểm Chính phủ như tôi đã nói nhiều lần những việc liên quan đến sức khỏe, tính mạng người dân là kịch liệt lên án. Nếu có dấu hiệu vi phạm phải xử lý nghiêm”, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết.

Quang Phong