1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng trả gấp 280 lần mức lương cơ sở để thu hút người tài

(Dân trí) - Theo nghị quyết, TP Đà Nẵng sẽ hỗ trợ kinh phí từ 80 – 280 lần mức lương cơ sở để thu hút nhân lực chất lượng cao đến làm việc lâu dài tại thành phố.

Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng vừa ban hành nghị quyết quy định chính sách phát triển nguồn lực chất lượng cao khu vực công TP Đà Nẵng.

Theo đó, đối với chính sách thu hút nguồn lực chất lượng cao, đối tượng là những chuyên gia, cán bộ lãnh đạo, quản lý và những người đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung loại giỏi, thạc sĩ, tiến sĩ tại các cơ sở giáo dục đào tạo uy tín trong nước và nước ngoài; có nguyện vọng đến làm việc lâu dài tại cơ quan, đơn vị thuộc TP Đà Nẵng quản lý; những chuyên gia có uy tín trên các lĩnh vực mà thành phố có nhu cầu nhằm phục vụ kinh tế- xã hội của thành phố.

Đà Nẵng trả gấp 280 lần mức lương cơ sở để thu hút người tài
Đà Nẵng trả gấp 280 lần mức lương cơ sở để thu hút người tài

Mức hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng thu hút từ 80-280 lần mức lương cơ sở, tùy thuộc vào trình độ đại học, thạc sĩ hay tiến sĩ và được đào tạo ở cơ sở nào.

Đối với một số vị trí công việc đặc thù khó thu hút, ngoài khoản hỗ trợ nêu trên còn được hỗ trợ thêm kinh phí. Mức hỗ trợ do UBND TP Đà Nẵng quyết định sau khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng nhưng không quá 200 lần mức lương cơ sở. Ngoài ra còn được ưu tiên xem xét việc tuyển dụng công chức hoặc tham gia tuyển dụng viên chức theo quy định hiện hành của Nhà nước và TP Đà Nẵng.

Đối với những trường hợp khó khăn và thật sự có nhu cầu về nhà ở, được xem xét cho thuê nhà chung cư của thành phố hoặc hỗ trợ vốn vay ưu đãi trong thời gian 10 -15 năm để mua nhà ở xã hội theo quy định của Nhà nước và TP Đà Nẵng.

Đối với chuyên gia làm việc ngắn hạn hoặc bán thời gian tại thành phố, căn cứ quy định hiện hành về mức lương đối với chuyên gia, tùy từng lĩnh vực công việc, thành phố thỏa thuận mức hợp đồng thuê chuyên gia (bao gồm lương, nhà ở, đi lại…) được thể hiện thông qua hợp đồng thuê khoán chuyên gia.

Khánh Hồng