Đắk Lắk:

Cục Đăng kiểm Việt Nam đình chỉ chức danh 3 đăng kiểm viên

(Dân trí) - Vừa qua, Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) đã ký quyết định đình chỉ chức danh đăng kiểm viên trong vòng 1 tháng đối với 3 đăng kiểm viên thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 4702D – Đắk Lắk do để xảy ra các sai phạm trong quá trình đăng kiểm.

Các đăng kiểm viên bị đình chỉ là ông Nguyễn Đình Nhựt, ông Bùi Văn Tuấn và ông Nguyễn Huy Quang, thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 4702D. Trong đó, ông Nguyễn Đình Nhựt bị đình chỉ chức danh do chưa hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát quá trình kiểm định và kết quả kiểm định trong dây chuyền mà mình phụ trách; để xảy ra sai phạm trong việc kiểm định.

Ông Bùi Văn Tuấn và Nguyễn Huy Quang bị đình chỉ chức danh vì không tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan trong công tác kiểm định xe cơ giới.

Trong thời gian bị đình chỉ chức danh đăng kiểm viên, cả 3 ông Nhựt, Tuấn, Quang không được kiểm tra, ký hồ sơ xác nhận kiểm định xe cơ giới.

Bên cạnh đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đình chỉ hoạt động kiểm định đối với 1 dây chuyền kiểm định của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 4702D – Đắk Lắk trong vòng 1 tháng do không tuân thủ đúng các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan trong công tác kiểm định xe cơ giới và phải chịu hình thức xử lý kỷ luật, dẫn đến không đủ điều kiện hoạt động. Đồng thời, yêu cầu sau khi hết thời hạn bị đình chỉ, Trung tâm đăng kiểm phải có văn bản đề nghị cho phép hoạt động trở lại gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam để xem xét.

Thúy Diễm

Đang được quan tâm