1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Công an Hà Nội giới thiệu dàn xe đặc chủng phục vụ IPU-132

(Dân trí) - Trong buổi lễ xuất quân bảo vệ Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-1332), Công an Hà Nội đã giới thiệu những dàn ô tô, xe máy, xe đặc chủng...

Xe ZAAM chống đạn.
Xe ZAAM chống đạn.

Xe Thiết giáp bộ binh bánh lốp của Bộ Tư lệnh
thủ đô.
Xe Thiết giáp bộ binh bánh lốp của Bộ Tư lệnh thủ đô.

Xe mô tô của lực lượng Cảnh sát giao thông.
Xe mô tô của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Xe mô tô kiểm soát quân sự của Bộ Tư lệnh thủ đô.
Xe mô tô kiểm soát quân sự của Bộ Tư lệnh thủ đô.

Xe ô tô dẫn đoàn.
Xe ô tô dẫn đoàn.

Xe cẩu cứu hộ của lực lượng Cảnh sát giao thông.
Xe cẩu cứu hộ của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Khối xe Phòng hóa - Bộ Tư lệnh Binh chủng hóa
học (Bộ Quốc phòng).
Khối xe Phòng hóa - Bộ Tư lệnh Binh chủng hóa học (Bộ Quốc phòng).

Xe phun nước chống biểu tình, bạo loạn của Cảnh
sát cơ động.
Xe phun nước chống biểu tình, bạo loạn của Cảnh sát cơ động.

Xe cứu hỏa của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy - chữa cháy.
Xe cứu hỏa của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy - chữa cháy.

Hai xe thang khủng.
Hai xe thang "khủng".

Xe thông tin liên lạc chỉ huy của Công an Hà Nội và Bộ Tư
lệnh Thủ đô.

Xe thông tin liên lạc chỉ huy của Công an Hà Nội và Bộ Tư
lệnh Thủ đô.

Xe thông tin liên lạc chỉ huy của Công an Hà Nội và Bộ Tư
lệnh Thủ đô.
Xe thông tin liên lạc chỉ huy của Công an Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Xe của lực lượng Cảnh sát 113.
Xe của lực lượng Cảnh sát 113.

Xe ô tô cứu thương.
Xe ô tô cứu thương.

Khánh Linh