Cỗ máy làm việc siêu nhanh, thu hoạch hoa chỉ trong chốc lát

Hương Thảo

(Dân trí) - Hiện nay ở Hà Lan có 22.500 ha đất được dùng để trồng tulip, trong đó 3 tỷ bông hoa được trồng: 2/3 số đó được xuất khẩu và 1/3 tiêu thụ nội địa, mang về nguồn lợi nhuận khổng lồ.

Cỗ máy làm việc siêu nhanh, thu hoạch hoa chỉ trong chốc lát