Thứ năm, 29/04/2021 - 13:50

Cơ cấu 868 ứng viên để bầu đại biểu Quốc hội khóa mới

Dân trí

Trong 868 ứng viên chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có 17 Ủy viên Bộ Chính trị, 101 Ủy viên Trung ương Đảng, có 74 người ngoài Đảng, 9 người tự ứng cử…

Cơ cấu 868 ứng viên để bầu đại biểu Quốc hội khóa mới - 1

Bài: Phương Thảo 

Thiết kế: Khương Hiền - Nguyễn Hồng

Đáng quan tâm