Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tổng Công ty quản lý bay bị kiểm điểm

(Dân trí) - Chủ tịch, Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) và các Ban chuyên môn vừa bị yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm vì sự cố máy bay Vietnam Airlines suýt đụng trực thăng trên bầu trời Tân Sơn Nhất và “sập” hệ thống điều hành bay tại ACC Hồ Chí Minh.

Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tổng Công ty quản lý bay bị kiểm điểm

Hàng loạt cá nhân, tập thể của VATM bị kiểm điểm trách nhiệm vì sự cố máy bay suýt va chạm và mất điện tại ACC Hồ Chí Minh

Về cá nhân, kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Hoàng Thành - Chủ tịch Hội đồng Thành Viên Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), ông Đinh Việt Thắng - Tổng Giám đốc VATM vì xảy ra cả 2 sự cố hàng không nghiêm trọng nói trên.

Cùng bị kiểm điểm là các Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Công, Đoàn Hữu Gia, Nguyễn Văn Thăng và các Trưởng Ban Không lưu, Kỹ thuật, An toàn - An ninh đều phải kiểm điểm. Trong số này có 1 Phó Tổng Giám đốc và Trưởng Ban An toàn - An ninh phải kiểm điểm vì liên quan đến cả 2 sự cố.

Kiểm điểm trách nhiệm tập thể Ban điều hành Tổng công ty, Ban An toàn An ninh trong việc để xảy ra cả 2 sự cố. Ban Không lưu bị kiểm điểm trong sự cố máy bay quân sự cắt qua đầu máy bay dân sự, Ban Kỹ thuật bị kiểm điểm liên quan đến sự cố mất điện gây “sập” hệ thống điều hành bay tại Trung tâm Kiểm soát không lưu đường dài (ACC Hồ Chí Minh).

Đối với Công ty Quản lý bay miền Nam, kiểm điểm tập thể lãnh đạo Công ty và Tổ An toàn do liên quan đến cả 2 sự cố. Kiểm điểm tập thể lãnh đạo Phòng Không lưu và Trung tâm kiểm soát Tiếp cận - Tại sân (Đài chỉ huy không lưu ở sân bay bay Tân Sơn Nhất) do liên quan đến sự cố suýt va chạm giữa máy bay Vietnam Airlines và trực thăng. Kiểm điểm tập thể lãnh đạo Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật vì để xảy ra sự cố tại ACC Hồ Chí Minh.

Có 3 cá nhân nhân thuộc Công ty Quản lý bay miền Nam phải kiểm điểm trách nhiệm do liên quan đến cả 2 sự cố là Giám đốc, 1 Phó Giám đốc và Tổ trưởng Tổ an toàn. Cùng với đó là 6 lãnh đạo từ Phó Giám đốc đến Trưởng phòng, kíp trưởng và các nhân viên kíp trực đảm bảo kỹ thuật, Kiểm soát viên không lưu đều phải làm kiểm điểm vì để xảy ra sự cố liên quan đến phần trách nhiệm công việc được giao.

Châu Như Quỳnh