Chủ tịch Quốc hội: Làm rõ thông tin tiền vay tiêu dùng đổ vào bất động sản

(Dân trí) - Đây là yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ông Huệ nêu hiện tượng, nghi ngờ này tại phiên thảo luận về dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2022 sáng 14/9.

Chủ tịch Quốc hội: Làm rõ thông tin tiền vay tiêu dùng đổ vào bất động sản - 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp về kế hoạch kiểm toán năm 2022.

Báo cáo trước UB Thường vụ Quốc hội về nội dung này, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh cho biết, số lượng 181 cuộc kiểm toán dự kiến trong kế hoạch năm 2022 là mức tương đương, không tăng so với năm 2021.

Ngành sẽ tập trung kiểm toán các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ, cơ quan Trung ương có quy mô ngân sách lớn, tiềm ẩn rủi ro để chấn chỉnh, phòng ngừa và xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán ngân sách. Việc này nhằm phục vụ cho phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021 của HĐND các tỉnh, thành và Quốc hội.

Trọng tâm kiểm toán năm sau còn là các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm quốc gia, đồng thời tập trung kiểm toán các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, như công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2017-2021 của Bộ Tài nguyên - Môi trường và các tỉnh, thành; công tác quản lý nhà nước về đất đai giai đoạn 2017-2021; việc thực hiện chính sách xã hội hóa theo Nghị định số 59 năm 2014, Nghị định số 69 năm 2008 của Chính phủ trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề.

Việc thực hiện đặt hàng, đấu thầu cung cấp một số dịch vụ công ích giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn các tỉnh, thành; công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu; quản lý, sử dụng quỹ Bảo hiểm y tế; phát triển văn hóa, giáo dục; cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo và vệ sinh nước sạch nông thôn… cũng nằm trong dự kiến kiểm toán của năm 2022... cũng được đưa vào kế hoạch của năm 2022.

Thẩm tra nội dung này, UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước đặc biệt lưu ý các kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động để phục vụ các chuyên đề giám sát của Quốc hội về: "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021" và "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật quy hoạch được ban hành", bảo đảm chất lượng và thời gian các chuyên đề giám sát.

Chủ tịch Quốc hội: Làm rõ thông tin tiền vay tiêu dùng đổ vào bất động sản - 2

Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh báo cáo con số 181 cuộc kiểm toán dự kiến thực hiện trong năm 2022.

Cơ bản đồng tình với kế hoạch của Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trong  mục tiêu chung vẫn phải đặt tăng cường củng cố nền tảng vĩ mô lên hàng đầu, đảm bảo kỷ luật kỷ cương tài chính ngân sách, an toàn bền vững nợ công, cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu.

Ông Huệ đặc biệt lưu ý, phải tập trung làm rõ cơ cấu và chất lượng tín dụng, làm rõ mức tín dụng cho vay bất động sản, chứng khoán, tín dụng tiêu dùng, xem có hay không việc dùng tín dụng tiêu dùng để kinh doanh bất động sản, chứng khoán.

Theo Chủ tịch Quốc hội, nội dung khác cần làm rõ nữa là nợ xấu có xu hướng tăng lên do khó khăn của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid - 19, nợ xấu cho vay BOT nhất là quốc lộ 1A xác định chính xác là bao nhiêu, rồi nợ đã xấu rồi mà chưa chuyển sang nhóm nợ xấu là bao nhiêu.

Lãnh đạo Quốc hội cũng yêu cầu quan tâm việc phát hành trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản trong khi giải ngân đầu tư công rất thấp. Chủ tịch Quốc hội sốt ruột vì phát hành trái phiếu là phải trả lãi mà "tiền để đó không tiêu được".

Ngoài ra, ông đề cập các vấn đề như việc sử dụng tồn ngân kho bạc nhà nước tạm ứng, cho vay, việc sử dụng quỹ dành cải cách tiền lương cho xây dựng cơ bản trong khi nguồn cho cải cách này còn chưa đảm bảo.

Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo, cần xác định một mục tiêu quan trọng của hoạt động kiểm toán năm sau là vấn đề phân bổ nguồn lực cho phòng chống Covid-19.  Nguyên tắc được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Việt Nam là nước nghèo, tập trung nhân lực vật lực cho chống dịch là đúng nhưng phải tiết  kiệm, đạt hiệu quả với mức chi phí thấp nhất.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh khẳng định sẽ tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của UB Thường vụ Quốc hội, trước khi kế hoạch kiểm toán của năm 2022 được trình ra Quốc hội.

Đang được quan tâm