Cho phép Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn xả thải ra biển

(Dân trí) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định cấp phép cho Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn được xả nước thải vào nguồn nước ven bờ biển thuộc xã Hải Yên, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) từ quá trình làm sạch và vận hành thử nghiệm của Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định số 174/GP-UBND cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (gia hạn lần 1, Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 117/GP-UBND ngày 30/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa).

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn được cho phép xả nước thải trong quá trình vận hành thử nghiệm vào nguồn nước ven biển
Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn được cho phép xả nước thải trong quá trình vận hành thử nghiệm vào nguồn nước ven biển

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn được xả nước thải vào nguồn nước (nước thải từ quá trình làm sạch và vận hành thử nghiệm của Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn), tại Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Nguồn nước tiếp nhận nước thải là vùng nước biển ven bờ, thuộc khu vực xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia. Vị trí cửa xả thải theo hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 105, múi chiếu 3 độ, cửa xả ra vùng biển ven bờ xã Hải Yên, huyện Tĩnh Gia. Lưu lượng nước xả thải lớn nhất 500 m3/ngày đêm; lưu lượng nước xả thải trung bình 480 m3/ngày đêm. Nước thải được xả theo phương thức tự chảy, chế độ xả nước thải 24h/ngày đêm.

Chất lượng nước thải, giá trị thông số các chất ô nhiễm chính có trong nước thải của đơn vị được phép xả vào nguồn nước tiếp nhận không vượt quá giá trị quy định tại QCVN 40: 2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp.

Thời gian cấp phép từ ngày 1/5/2017 đến hết ngày 28/2/2018. UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này, nếu có thay đổi phải được cơ quan cấp phép đồng ý bằng văn bản. Đồng thời, thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2, Điều 38 của Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn thực hiện quan trắc liên tục lưu lượng nước thải qua đồng hồ đo lưu lượng xả thải tại vị trí trước khi đấu nối vào kênh thoát nước thải dẫn ra vùng biển ven bờ; quan trắc định kỳ chất lượng nước thải từ quá trình làm sạch và vận hành thử nghiệm của Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn trước khi xả ra vùng ven bờ với tần suất quan trắc 3 tháng/lần;

Quan trắc định kỳ chất lượng nước biển ven bờ tại 3 vị trí: Vị trí điểm xả nước thải, vị trí cách điểm xả nước thải 500m về phía Bắc và vị trí cách điểm xả thải 500m về phía Nam; các thông số quan trắc theo QCVN 10-MT: 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ với tần suất quan trắc 3 tháng/lần. Lập sổ theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện quan trắc nước thải và nước nguồn tiếp nhận;

Thu gom, vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình, công nghệ đã trình bày trong hồ sơ đề nghị cấp phép; bảo đảm các thông số chất lượng nước thải luôn đạt quy chuẩn cho phép trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận; thực hiện đúng các cam kết như đã nêu trong hồ sơ đề nghị cấp phép. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt quy chuẩn và phải dừng ngay việc xả nước thải để thực hiện các biện pháp khắc phục;

Trước đó, bắt đầu từ ngày 18/3/2017, hiện tượng nước biển đổi sang màu vàng nâu do dòng chảy từ bên ngoài đưa vào. Hiện tượng này đã từng xảy ra 1 - 2 lần trước đó cũng tại khu vực cảng biển này
Trước đó, bắt đầu từ ngày 18/3/2017, hiện tượng nước biển đổi sang màu vàng nâu do dòng chảy từ bên ngoài đưa vào. Hiện tượng này đã từng xảy ra 1 - 2 lần trước đó cũng tại khu vực cảng biển này

Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý tài nguyên nước và môi trường các cấp; nếu có sự cố bất thường liên quan đến việc xả nước thải phải dừng ngay xả thải, chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị cần thiết để sẵn sàng ứng phó, khắc phục sự cố gây ô nhiễm nguồn nước; đồng thời báo cáo về Sở TN-MT Thanh Hóa, chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý;

Hàng năm, trước ngày 15/12, tổng hợp báo cáo Sở TN-MT, UBND huyện Tĩnh Gia về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải và nước nguồn tiếp nhận theo quy định. Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định của Luật tài nguyên nước và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật;

Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tĩnh Gia và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát chất lượng nước thải từ quá trình làm sạch và vận hành thử nghiệm của Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với chất lượng nước thải của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Duy Tuyên

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM