Chặng đường 65 năm công tác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phương Thảo Đỗ Diệp

(Dân trí) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có 7 khóa tham gia Trung ương, 6 khóa tham gia Bộ Chính trị, làm Chủ tịch Quốc hội 2 nhiệm kỳ, khóa thứ 3 làm Tổng Bí thư và từ tháng 10/2018, đồng thời là Chủ tịch nước.

Chặng đường 65 năm công tác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 1