Chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty Xi măng Nghi Sơn

(Dân trí) - Công ty Xi măng Nghi Sơn phải khai thác theo đúng nội dung giấy phép khai thác khoáng sản được cấp và thiết kế kỹ thuật thi công công trình khai thác được phê duyệt.

Ông Lại Hồng Thanh - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa ký Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản, xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế tại các mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng của Công ty Xi măng Nghi Sơn (trụ sở chính tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá).

Công ty này được Bộ Công Thương cấp 2 giấy phép khai thác khoáng sản cho phép khai thác đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng.

Trong đó, Giấy phép khai thác khoáng sản số 982/1996 cho phép khai thác đá vôi tại phường Quỳnh Thiện và Quỳnh Dị và xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An); khai thác bằng phương pháp lộ thiên với diện tích trên 141 ha, công suất khai thác 3 triệu tấn/năm; thời hạn khai thác 30 năm.

Giấy phép khai thác khoáng sản số 2547/1996 cho phép khai thác đá vôi với diện tích trên 145 ha cũng ở khu vực trên, công suất khai thác 3 triệu tấn/năm và thời hạn khai thác 30 năm.

Chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty Xi măng Nghi Sơn - 1

Nhà máy Xi măng Nghi Sơn (Ảnh: Hancorp).

Qua thanh tra đã phát hiện việc lập, phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công mỏ đá vôi tại phía bắc Hoàng Mai A có một số nội dung chưa phù hợp với giấy phép khai thác khoáng sản được cấp về trữ lưỡng khai thác, công suất khai thác và thời gian khai thác.

Khai thác chưa đúng trình tự khai thác đã xác định trong thiết kế kỹ thuật thi công được phê duyệt. Mặt khác, theo thiết kế kỹ thuật thì công ty phải khai thác hết lớp trên mới xuống lớp dưới, từ trên cao xuống thấp nhưng thực tế công ty khai thác theo lớp bằng vận tải ô tô, khai thác gần kết thúc lớp trên thì tiến hành chuẩn bị cho khai thác tầng tiếp theo.

Đối với Giấy phép khai thác khoáng sản số 982/QĐ-QLTN, công ty này khai thác chưa đúng trình tự khai thác đã xác định trong thiết kế kỹ thuật thi công được phê duyệt.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã yêu cầu Công ty Xi măng Nghi Sơn đẩy nhanh tiến độ khai thác theo dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế kỹ thuật thi công công trình khai thác được duyệt đối với cả 2 giấy phép khai thác khoáng sản.

“Khai thác theo đúng nội dung giấy phép khai thác khoáng sản được cấp và thiết kế kỹ thuật thi công công trình khai thác được phê duyệt. Quá trình khai thác phải thực hiện theo đúng quy phạm, quy chuẩn an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên”- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản nhấn mạnh.

Đồng thời báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến công văn của UBND tỉnh Nghệ An về việc xem xét để lại một số đỉnh núi đá không tiến hành khai thác thuộc khu vực mỏ đá của công ty, trong đó có phân khu A5.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ban hành kết luận thanh tra, Công ty Xi măng Nghi Sơn có trách nhiệm khắc phục các tồn tại, vi phạm; báo cáo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An bằng văn bản.

Trường hợp công ty không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam sẽ xử lý hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Thế Kha

Đang được quan tâm