Cắt giảm số ngành nghề cấm kinh doanh

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo rà soát loại bỏ các ngành, nghề không cần cấm; cắt giảm những ngành nghề có điều kiện đầu tư, kinh doanh không cần thiết, gắn với đơn giản hóa các thủ tục hành chính...

Việc rà soát để xây dựng lại Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư, kinh doanh; Danh mục ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện và Danh mục ngành, nghề, địa bàn ưu đãi đầu tư cho dự án Luật đầu tư (sửa đổi).

Về Danh mục ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan quản lý nhà nước về ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện chủ động rà soát, đánh giá lại các yêu cầu quản lý, hoàn thiện Danh mục này theo hướng mở rộng quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, phù hợp với yêu cầu hội nhập về đầu tư, thương mại quốc tế; cắt giảm những ngành nghề có điều kiện, các điều kiện đầu tư, kinh doanh không cần thiết, gắn với đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

Chính phủ sẽ định kỳ tập hợp, rà soát, công bố Danh mục ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện để thống nhất áp dụng.
Casino, sòng bạc hiện vẫn là một ngành nghề kinh doanh bị hạn chế chặt chẽ tại Việt Nam.
Casino, sòng bạc hiện vẫn là một ngành nghề kinh doanh bị hạn chế chặt chẽ tại Việt Nam.

Về Danh mục ngành nghề, địa bàn ưu đãi đầu tư, Thủ tướng yêu cầu phải xây dựng Danh mục này theo hướng đánh giá, tổng kết, kế thừa các quy định hiện hành, phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhằm thu hút các dự án đầu tư, giải quyết vấn đề lao động, việc làm, nhất là tại các vùng nông thôn, vùng khó khăn, nhằm phát huy có hiệu quả các ngành, lĩnh vực, địa bàn có lợi thế cạnh tranh, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải phối hợp với các Bộ rà soát, hoàn thiện Danh mục này theo hướng ưu đãi theo ngành, nghề, địa bàn có trọng tâm, trọng điểm; không áp dụng ưu đãi đầu tư theo địa bàn đối với các dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên, dự án đầu tư, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt…

Các Bộ liên quan phải hoàn thiện các Danh mục ngành nghề trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc chỉnh lý, bổ sung các quy định này vào dự thảo Luật đầu tư (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 bắt đầu vào nửa sau tháng 10/2014.
 
Có thể bỏ 8 ngành nghề cấm, 56 ngành nghề kinh doanh có điều kiện
 
Theo rà soát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện có 51 ngành, nghề, hàng hóa, dịch vụ cấm đầu tư, kinh doanh. Danh mục này có thể giảm xuống chỉ còn 8 ngành nghề, gồm: Kinh doanh vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; kinh doanh chất ma túy; sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, tiêu dùng và xuất khẩu hóa chất Bảng 1; kinh doanh các loại pháo; kinh doanh, tổ chức mại dâm, buôn bán người; kinh doanh thực vật, động vật hoang dã, quý hiếm, gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến; thử nghiệm sinh sản vô tính trên người; và sản xuất các sản phẩm biến đổi gen.

Về Danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện, việc rà soát sơ bộ cho thấy có thể bãi bỏ 56/386 ngành (tương đương 15% danh mục). Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất bãi bỏ một số ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện không còn cần thiết; bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các điều kiện kinh doanh không cần thiết, không hợp lý, không rõ ràng, không cụ thể; chuyển một số điều kiện kinh doanh từ hình thức cấp Giấy phép sang áp dụng hình thức tự đăng ký thực hiện.

P.Thảo

Đang được quan tâm