Thứ năm, 23/03/2017 - 15:09

Cán bộ Hà Nội phải chào hỏi, tươi cười với dân

Dân trí

Tại tất cả các bộ phận tiếp dân, tiếp nhận thủ tục hành chính trên địa bàn Hà Nội sẽ niêm yết 10 nội dung yêu cầu cán bộ, công chức phải chào hỏi, tươi cười, tận tâm lắng nghe, chu đáo với nhân dân...

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký ban hành kế hoạch siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối làm việc của cán bộ, công chức với tinh thần “lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc”.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu từng cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị căn cứ vị trí việc làm và nhiệm vụ phân công phải xây dựng kế hoạch công tác cụ thể cho tuần, tháng, quý, năm báo cáo Thủ trưởng đơn vị để quản lý, theo dõi, chỉ đạo, giám sát.

Người dân sẽ nhận được lời xin lỗi khi phải chờ đợi cán bộ, công chức
Người dân sẽ nhận được lời xin lỗi khi phải chờ đợi cán bộ, công chức

Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu tổ chức quán triệt và niêm yết tại tất cả các bộ phận tiếp dân, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, các đơn vị thực hiện dịch vụ công (xong trước ngày 30/4/2017) 10 nội dung như: Khách đến, được chào hỏi; Khách ở, luôn tươi cười; Khách hỏi, được tư vấn; Khách yêu cầu, phải tận tâm; Khách cần, được thông báo; Khách vội, giải quyết nhanh; Khách chờ, được xin lỗi; Khách phàn nàn, phải lắng nghe; Khách nhờ, luôn chu đáo; Khách về, được hài lòng.

Các đơn vị của Hà Nội cũng tăng cường các kênh tiếp nhận phản án, kiến nghị của tổ chức, công dân về giải quyết thủ tục hành chính, về trình độ chuyên môn, thái độ, hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức như: văn bản hành chính; hệ thống bưu chính công ích; cổng thông tin điện tử, trang web…

UBND TP Hà Nội cũng chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương công vụ và văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra, với các cán bộ, công chức có thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có sáng kiến cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc liên quan đến người dân và giải quyết thủ tục hành chính sẽ được khen thưởng, động viên. Với những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định trong thực thi công vụ, giải quyết thủ tục hành chính và tiếp xúc với người dân sẽ bị xử lý nghiêm.

Quang Phong