Quảng Trị:

Cách chức Bí thư Đảng ủy xã vi phạm trong quản lý tài chính

(Dân trí) - Xét thấy hình thức kỷ luật cảnh cáo chưa tương xứng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm theo quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị vừa quyết định cách chức Bí thư Đảng ủy xã Hải Lệ.

Theo thông cáo của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Trị, tại kỳ họp 55 ngày 17/3, do Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hồ Thị Thu Hằng chủ trì, đã xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Cường – Đảng ủy viên, Chủ tịch HĐND xã Hải Lệ, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2010-2015, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2011-2016, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Hải Lệ nhiệm kỳ 2015-2020.

Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị chỉ rõ, từ năm 2011-2016, trong chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác tài chính của UBND xã Hải Lệ (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), ông Phạm Cường đã có những khuyết điểm, vi phạm: Thống nhất chủ trương trái quy định trong việc thu để ngoài ngân sách; lập chứng từ chi khống để thanh toán từ ngân sách xã một số khoản; buông lỏng quản lý, làm thất thoát tiền ngân sách xã; quyết định chi nhiều khoản chi không đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn và không có trong dự toán; quyết định cho tạm ứng không thông qua kế toán lập chứng từ; không chỉ đạo kiểm kê quỹ tiền mặt theo quy định vào cuối năm, kết thúc niên độ kế toán; không thực hiện đúng quy định về việc tự kiểm tra, công khai tài chính - ngân sách.

Cách chức Bí thư Đảng ủy xã vi phạm trong quản lý tài chính - 1

Những vi phạm của ông Cường là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và uy tín của cá nhân, nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Quảng Trị đã thi hành kỷ luật ông Cường với hình thức cảnh cáo (tại Quyết định số 662-QĐ/TU, ngày 29/12/2017) chưa tương xứng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm theo quy định của Đảng.

Căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đã quyết định lại hình thức kỷ luật đối với ông Phạm Cường bằng hình thức: Cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hải Lệ nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020; cách chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hải Lệ nhiệm kỳ 2010-2015 và cách chức Bí thư Đảng ủy xã Hải Lệ nhiệm kỳ 2015-2020.

Kỳ họp thứ 55 của UBKT Tỉnh ủy cũng xem xét thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với bà Nguyễn Thị Thúy Kiều – đảng viên, Kế toán Phường 1, nguyên Kế toán ngân sách xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị.

Từ năm 2011-2016, trong tham mưu, thực hiện công tác tài chính ngân sách xã Hải Lệ, bà Kiều chưa làm tròn trách nhiệm, không mạnh dạn đấu tranh để ngăn ngừa và kiến nghị cơ quan chức năng xử lý sai phạm, để tình trạng thu chi tùy tiện của xã kéo dài trong nhiều năm; tham gia thống nhất thu và sử dụng nguồn thu trái quy định; lập một số chứng từ chi không đúng; không kiểm soát việc chi tiêu để thủ quỹ xuất quỹ nhưng không chi trả cho đối tượng được hưởng; không thực hiện đúng quy trình, thủ tục nghiệp vụ kế toán.

Những vi phạm của bà Kiều là nghiêm trọng, nhưng Chi bộ UBND xã Hải Lệ đã thi hành kỷ luật bà Kiều với hình thức khiển trách (tại Quyết định số 01-QĐ/CB ngày 11/5/2018) là chưa đúng mức theo quy định của Đảng.

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thị ủy và Đảng ủy xã Hải Lệ kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc và có kế hoạch khắc phục kịp thời những khuyết điểm trong chỉ đạo xem xét, xử lý kỷ luật đối với 2 trường hợp nên trên.

P.V

Đang được quan tâm