Thứ năm, 04/07/2019 - 15:47

Bộ trưởng về hưu làm chủ doanh nghiệp: “Cấm ngặt” để ngừa tham nhũng!

Dân trí

Hướng dẫn thực hiện luật Phòng chống tham nhũng, Nghị định 59 vừa được ban hành nêu rõ một giải pháp phòng ngừa là quy định sau khi thôi chức, trong thời hạn nhất định, người đứng đầu các bộ, ngành không được lập, giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần...

Đây là một nội dung được thể hiện trong chương IV của Nghị định 59 được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 1/7 về quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức.

Cụ thể, người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức. Thời hạn “cấm” làm chủ doanh nghiệp được áp dụng theo 4 nhóm đối tượng khác nhau.

Nhóm thứ nhất, thời hạn “cấm” là 12-24 tháng sau khi thôi chức vụ, gồm các lĩnh vực quản lý của 14 bộ, ngành: Công Thương; Giao thông Vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Lao động, Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Xây dựng; Ngân hàng Nhà nước; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Tư pháp; Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

Nhóm thứ 2 có thời hạn 6-12 tháng, gồm các lĩnh vực quản lý của 3 Bộ: Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Y tế; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Ủy ban Dân tộc.

Nhóm thứ 3 áp dụng với 3 lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của 3 Bộ Ngoại giao, Quốc phòng và công an. Thời hạn “cấm” sẽ do chính các Bộ trưởng các bộ này ban hành.

Nhóm 4 gồm chương trình, dự án, đề án do người thôi giữ chức vụ khi đang là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp nghiên cứu, xây dựng hoặc thẩm định, phê duyệt. Danh mục các lĩnh vực sẽ do bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ quy định cụ thể.

Thời hạn được áp dụng trong nhóm này chính là thời gian thực hiện xong chương trình, dự án, đề án.

Bộ trưởng bị luân chuyển, đình chỉ công tác trong trường hợp nào?

Hướng dẫn việc thực hiện nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng bằng cách luân chuyển cán bộ (chương VI), Nghị định 59 quy định cụ thể danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi. Theo đó, người có chức vụ quyền hạn có hành vi liên quan đến tham nhũng sẽ bị tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác.

Thẩm quyền ra các quyết định tạm đình chỉ, tạm thời chuyển vị trí công tác sẽ do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm, tuyển dụng, quản lý thực hiện.

Với cơ quan hành chính Nhà nước, Chủ tịch UBND xã quyết định hoặc kiến nghị người có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ, tạm chuyển vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn do mình quản lý trực tiếp.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định hoặc kiến nghị người có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ hoặc tạm chuyển vị trí công tác khác đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và người có chức vụ, quyền hạn do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp.

Thủ tướng có quyền quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh, trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị tạm đình chỉ công tác đối với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Trong thời gian Quốc hội không họp, trình Chủ tịch nước quyết định tạm đình chỉ công tác đối với các cán bộ này.

Thủ tướng cũng có quyền quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với Thứ trưởng và các chức vụ tương đương, người có chức vụ, quyền hạn do Thủ tướng bổ nhiệm.

Việc quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn chỉ được thực hiện khi có căn cứ cho rằng người đó có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng và có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý nếu vẫn tiếp tục làm việc.

Thời hạn tạm đình chỉ hoặc tạm chuyển vị trí công tác khác là 90 ngày, kể từ khi ra quyết định.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận người có chức vụ, quyền hạn không có hành vi tham nhũng hoặc kể từ khi hết thời hạn tạm đình chỉ hoặc tạm chuyển vị trí công tác khác mà không có kết luận về hành vi tham nhũng thì người đã ra quyết định phải hủy bỏ và công khai quyết định này.

Người bị tạm đình chỉ hoặc tạm chuyển vị trí công tác khác được trở lại vị trí ban đầu sau khi có kết luận không có hành vi tham nhũng; được xin lỗi, cải chính công khai và được bồi thường thiệt hại.

P.Thảo