Bộ trưởng Công an nói về 5 bài học trong công tác phòng, chống tội phạm

Dân trí Trao đổi với phóng viên TTXVN về tình hình, kết quả công tác Công an trong năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã nêu lên 5 bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tội phạm.

Năm 2019, lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn, có nhiều đổi mới, đột phá trong tham mưu với Đảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản, quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Bộ trưởng Công an nói về 5 bài học trong công tác phòng, chống tội phạm - 1
 

Bộ trưởng Công an Tô Lâm. (Ảnh Minh Thu).

5 bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tội phạm

- Phóng viên: Việc thực hiện mục tiêu làm giảm tội phạm là một điểm nhấn cơ bản công tác công an năm 2019. Xin Bộ trưởng đánh giá những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm rút ra qua việc thực hiện mục tiêu này?

- Bộ trưởng Tô Lâm: Năm 2019, lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn, có nhiều đổi mới, đột phá trong tham mưu với Đảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản, quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Đồng thời hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Trong đó, giảm tội phạm là vấn đề có ý nghĩa xã hội hết sức sâu sắc và rất nhân văn.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp, kế hoạch công tác nhằm thực hiện mục tiêu này và đã từng bước đầy lùi, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Phạm pháp hình sự giảm so với năm 2018; trong đó, nhiều loại tội phạm giảm rõ rệt như giết người cướp tài sản, cố ý gây thương tích, trộm cắp...

Theo thống kê so với năm 2018, tội phạm giảm 7,39%. Đây là con số hết sức ấn tượng so với chỉ tiêu Bộ Công an đã mạnh dạn đăng ký mục tiêu lúc đầu là từ 3 - 5%. Rất nhiều đơn vị, địa phương phấn đấu để thực hiện mục tiêu này, triển khai các giải pháp đổi mới công tác. Ví dụ như trước đây, Công an tập trung trấn áp tội phạm. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, nhưng muốn kéo giảm tội phạm phải phòng, chống các nguy cơ tiềm ẩn tội phạm, giải quyết những mâu thuẫn trong xã hội có thể phát sinh tội phạm, vi phạm phát luật. Đồng thời, tổ chức bộ máy cũng có những đổi mới, tăng cường Công an chính quy xuống xã, phường, gần dân, gần cơ sở để giải quyết các vấn đề khó khăn, bức xúc trong từng khu phố, từng thôn xóm...

Công tác tấn công trấn áp, điều tra, xử lý tội phạm được đẩy mạnh. Kết quả là công tác điều tra khám phá án vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Các vụ án nổi cộm, gây bức xúc dư luận đều được kịp thời điều tra làm rõ. Hơn 2.100 băng, nhóm tội phạm hình sự bị triệt phá, trong đó đã trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu. Tiến độ điều tra được đẩy nhanh phục vụ truy tố, xét xử các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Qua thực tiễn thực hiện mục tiêu giảm tội phạm, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm.

Một là, việc đề ra chủ trương từ sớm, giao chỉ tiêu cho các đơn vị, địa phương ngay từ đầu năm, kết hợp với quyết tâm cao và sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tạo ra sự liên tục, kiên trì trong phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế và làm giảm tội phạm.

Hai là, công tác phòng, chống tội phạm chỉ đạt hiệu quả cao khi phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; vai trò tham mưu, hướng dẫn, nòng cốt của lực lượng Công an; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng chức năng và sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

Ba là, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp, nhất là người đứng đầu phải đề cao trách nhiệm, quyết tâm cao, nhạy bén trong nắm bắt tình hình, quyết liệt trong tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm một cách bài bản; Kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; giữa phòng ngừa với đấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm; Tập trung phòng ngừa và đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm xảy ra nhiều, chiếm tỷ lệ cao, đang gây bức xúc, bất an trong nhân dân.

Bốn là, việc tổ chức sắp xếp, điều chỉnh bố trí lại lực lượng Công an, nhất là bố trí Công an xã chính quy có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường sức mạnh cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, lực lượng tại chỗ ở cơ sở, tạo sức răn đe, uy hiếp các đối tượng phạm tội.

Năm là, công tác thông tin, tuyên truyền đóng vai trò rất quan trọng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng, chống tội phạm. Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền; thường xuyên cảnh báo phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, hướng dẫn nhân dân tố giác tội phạm trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an và phương tiện truyền thông khác nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Hoàn thiện cơ chế, siết chặt kỷ luật, kỷ cương

- Việc xử lý nghiêm một số cán bộ Công an thời gian qua cho thấy quyết tâm làm trong sạch bộ máy của Bộ Công an. Để những tiêu cực này không có cơ hội tái diễn, ngăn chặn những sai phạm có thể xảy ra, năm 2020, Bộ Công an sẽ thực hiện những giải pháp gì để xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, thưa Bộ trưởng?

- Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, hàng ngàn, hàng vạn tấm gương cán bộ, chiến sĩ Công an luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu. Năm 2019, trong đấu tranh chống tội phạm, bảo vệ an ninh đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân, 9 cán bộ, chiến sĩ Công an đã anh dũng hy sinh, hơn 300 đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn cán bộ, chiến sỹ sai phạm, vi phạm, thậm chí vi phạm pháp luật bị xử lý. Cùng với việc nghiêm túc rút kinh nghiệm từ những vụ việc sai phạm của cán bộ, chiến sĩ trong thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm, then chốt là xây dựng đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh. Một trong những giải pháp trọng tâm đột phá của năm 2020 là xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; triển khai khung tiêu chí, tiêu chuẩn 4 cấp Công an”. Ngành tập trung hoàn thiện cơ chế, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác tổ chức, cán bộ và thực thi công vụ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện gắn với thực hiện “tự soi, tự sửa”, tự phê bình và phê bình trong Đảng, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Vừa qua, Bộ Công an đã có Công điện số 732 yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh tư thế, lễ tiết tác phong, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ. Ngành tiếp tục hoàn thiện các quy định về phân công, phân cấp mạnh mẽ, giao quyền cụ thể gắn với trách nhiệm rõ ràng đối với từng cấp Công an và từng cá nhân. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Bảo vệ tuyệt đối an ninh Đại hội Đảng bộ các cấp

- Bước sang năm 2020, đất nước có nhiều sự kiện lớn, quan trọng, đặc biệt là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Yếu tố tác động, thách thức đối với an ninh, trật tự của đất nước ngày càng gia tăng. Xin Bộ trưởng cho biết, ngành Công an có những giải pháp gì để hoàn thành các mặt công tác trọng tâm trong năm 2020?

- Bước sang năm mới 2020, là năm có vị trí rất quan trọng, năm cuối cùng của nhiệm kỳ 2015-2020, năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cũng là năm đất nước có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, mang ý nghĩa lịch sử. Âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động ngày càng thâm độc, nguy hiểm hơn; những yếu tố tiềm ẩn phức tạp gây bất an cho xã hội và người dân chưa được đẩy lùi. Công việc của ngành Công an sẽ ngày càng nhiều hơn, phức tạp hơn.

Quán triệt những chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, lực lượng Công an nhân dân đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 là: Chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh, lợi ích của đất nước để tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả. Tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo đảm an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh các địa bàn chiến lược. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đi đôi với đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm để kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, vi phạm pháp luật. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả các mặt quản lý nhà nước về an ninh trật tự, làm giảm tai tệ nạn, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Với quyết tâm chính trị rất lớn của toàn lực lượng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, trước hết là cấp ủy đảng và chỉ huy các cấp trong Công an nhân dân; tập trung củng cố, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh; thực hiện có hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ công tác, trong đó công tác trọng tâm đột phá là: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, quy chế, quy trình công tác. Nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản và các mặt công tác của Công an cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; triển khai khung tiêu chí, tiêu chuẩn 4 cấp Công an”.

- Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

Xuân Tùng (thực hiện)

TTXVN

MỚI NHẤT
Bán đồng hồ, điện thoại được 2 tỷ, ông Đoàn Ngọc Hải mua nhà cho người vô gia cư
Bán đồng hồ, điện thoại được 2 tỷ, ông Đoàn Ngọc Hải mua nhà cho người vô gia cư

(Dân trí) - Ông Đoàn Ngọc Hải đã bán được đồng hồ và điện thoại với giá 2 tỷ đồng. Chiều 30/12, ông Hải đi tìm mua nhà để hỗ trợ nơi ở cho khoảng 20 người vô gia cư.

Thứ hai, 30/12/2019 - 06:12

Hà Nội: Hé lộ nguyên nhân 3 cô gái trẻ tử vong tại phường Phú Diễn
Hà Nội: Hé lộ nguyên nhân 3 cô gái trẻ tử vong tại phường Phú Diễn

(Dân trí) - Chiều 30/12, một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, bước đầu cơ quan công an xác định, nguyên nhân khiến 3 cô gái trẻ tử vong trong ngôi nhà trên địa bàn phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm) là do tự vẫn.

Thứ hai, 30/12/2019 - 04:32

8 mục tiêu trong chiến lược dân số đến năm 2030
8 mục tiêu trong chiến lược dân số đến năm 2030

(Dân trí) - Với 8 mục tiêu được đặt ra trong chiến lược dân số đến năm 2030, Chính phủ vẫn tiếp tục duy trì, giữ vững mức sinh thay thế bình quân phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con, đạt được quy mô dân số là 104 triệu người đến năm 2030 và phát huy lợi thế dân số vàng...

Thứ hai, 30/12/2019 - 03:48

Hai lớp “lô cốt” bao quanh công trình 8B Lê Trực
Hai lớp “lô cốt” bao quanh công trình 8B Lê Trực

(Dân trí) - UBND phường Điện Biên vừa cho dựng hàng rào tôn mới “ôm trọn” vỉa hè phía trước tòa nhà 8B Lê Trực, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, dù phương án phá dỡ phần vi phạm của giai đoạn 2 vẫn chưa được phê duyệt.

Thứ hai, 30/12/2019 - 03:17

Xe tải tông 2 xe máy, 3 thanh thiếu niên tử vong
Xe tải tông 2 xe máy, 3 thanh thiếu niên tử vong

(Dân trí) - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường mòn Hồ Chí Minh khiến 3 người đều còn rất trẻ tử vong.

Thứ hai, 30/12/2019 - 02:52

Tổng Bí thư: Tới đây còn tiếp tục xử lý tham nhũng, các đồng chí cứ chờ xem!
Tổng Bí thư: Tới đây còn tiếp tục xử lý tham nhũng, các đồng chí cứ chờ xem!

(Dân trí) - “Vừa mới gần đây thôi, chúng ta xử mấy vụ, rồi bổ sung thêm mấy vụ vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng chỉ đạo xử lý. Tới đây còn tiếp tục xử lý, các đồng chí chờ xem”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói về công tác phòng chống tham nhũng.

Thứ hai, 30/12/2019 - 02:31

Chủ tịch Hà Nội "điểm mặt" những thách thức trong quá trình phát triển Thủ đô
Chủ tịch Hà Nội "điểm mặt" những thách thức trong quá trình phát triển Thủ đô

(Dân trí) - Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ ra những tồn tại trên địa bàn trong quá trình phát triển như ý thức chấp hành pháp luật của một số cán bộ, công chức còn chưa tốt, có trường hợp phải xử lý hình sự.

Thứ hai, 30/12/2019 - 02:29

Thành phố Hà Tĩnh chìm trong "biển" sương mù ngày cuối năm
Thành phố Hà Tĩnh chìm trong "biển" sương mù ngày cuối năm

(Dân trí) - Trong sáng nay (30/12), thành phố Hà Tĩnh đã bị một lớp sương mù dày đặc "bao vây". Đến gần trưa sương mù mới tản dần.

Thứ hai, 30/12/2019 - 11:21

Thủ tướng gửi lời cảm ơn đến từng người dân, từng công chức, viên chức!
Thủ tướng gửi lời cảm ơn đến từng người dân, từng công chức, viên chức!

(Dân trí) - Mỗi kết quả đạt được là sự nỗ lực không ngừng nghỉ, sự đồng thuận, phối hợp của cả hệ thống chính trị; cùng với quyết tâm và sáng tạo vượt khó của hàng triệu công chức, viên chức, cán bộ... Thủ tướng gửi lời cảm ơn đến từng người dân, từng công chức, viên chức ở mọi vị trí đã tận tụy làm việc trong năm qua.

Thứ hai, 30/12/2019 - 10:47

Lý do Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Tứ bị bắt
Lý do Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Tứ bị bắt

Ông Nguyễn Văn Tứ là Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư (KHĐT) Hà Nội thời điểm gói thầu số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp TP được giao công ty Nhật Cường thực hiện thí điểm.

Thứ hai, 30/12/2019 - 10:15

Ngày mai Bắc Bộ và miền Trung mưa rét
Ngày mai Bắc Bộ và miền Trung mưa rét

(Dân trí) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày mai (31/12), Bắc Bộ và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, trời rét.

Thứ hai, 30/12/2019 - 09:20

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương

(Dân trí) - Sáng nay (30/12), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước… cùng dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Thứ hai, 30/12/2019 - 08:55

ĐÁNG QUAN TÂM
Bé trai sơ sinh nghi bị mẹ bỏ rơi trong bệnh viện
Bé trai sơ sinh nghi bị mẹ bỏ rơi trong bệnh viện

(Dân trí) - Một nữ sản phụ tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông để sinh con. Tuy nhiên, sau khi sinh, nữ sản phụ này đã bỏ đi, để lại con trai nằm lại bệnh viện hai ngày nay.

Thứ hai, 30/12/2019 - 08:09

Hà Nội: Khẩn trương điều tra vụ việc 3 người tử vong tại phường Phú Diễn
Hà Nội: Khẩn trương điều tra vụ việc 3 người tử vong tại phường Phú Diễn

(Dân trí) - Ngày 29/12, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc có 3 người tử vong tại số nhà 27, hẻm 193/180/35 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm.

Chủ nhật, 29/12/2019 - 06:18

Thêm lãnh đạo BQL dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới bị điều tra
Thêm lãnh đạo BQL dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới bị điều tra

(Dân trí) - Sau nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc BQL dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu bị khởi tố, mới đây thêm một phó giám đốc nữa của đơn vị này cũng bị điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Chủ nhật, 29/12/2019 - 05:55

Khởi công nhà ga hành khách T2 sân bay Phú Bài
Khởi công nhà ga hành khách T2 sân bay Phú Bài

Sáng 29-12, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Phú Bài.

Chủ nhật, 29/12/2019 - 05:01

Vận chuyển không phép gần 200 chai rượu ngoại "về xuôi" tiêu thụ dịp Tết
Vận chuyển không phép gần 200 chai rượu ngoại "về xuôi" tiêu thụ dịp Tết

(Dân trí) - Ngày 29/12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng tại cửa khẩu Lao Bảo vừa phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển rượu ngoại với số lượng lớn, tại khu vực biên giới.

Chủ nhật, 29/12/2019 - 11:50

Hàng ngàn người dân đứng trong giá lạnh 10 độ C xem pháo hoa
Hàng ngàn người dân đứng trong giá lạnh 10 độ C xem pháo hoa

(Dân trí) - Tối 28/12, trong tiết trời lạnh hơn 10 độ C và sương mù dày đặc, rét đậm nhưng hàng ngàn người dân và du khách vẫn háo hức xem chương trình nghệ thuật đặc sắc và màn bắn pháo hoa chào mừng huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai ) trở thành thị xã du lịch.

Chủ nhật, 29/12/2019 - 09:25

Để phá rừng hàng loạt, nhiều cán bộ kiểm lâm bị kỷ luật cảnh cáo
Để phá rừng hàng loạt, nhiều cán bộ kiểm lâm bị kỷ luật cảnh cáo

(Dân trí) - Do để xảy ra tình trạng phá rừng hàng loạt trên địa bàn huyện Bá Thước (Thanh Hóa), Hạt trưởng, Hạt phó và phụ trách trạm kiểm lâm trên địa bàn đã bị kỷ luật cảnh cáo.

Chủ nhật, 29/12/2019 - 08:55

Nỗ lực gỡ thẻ vàng ngành thủy sản: Việt Nam đang đi đúng hướng
Nỗ lực gỡ thẻ vàng ngành thủy sản: Việt Nam đang đi đúng hướng

(Dân trí) - Đoàn Thanh tra của Tổng vụ các vấn đề về Biển và Thuỷ sản của Uỷ ban Châu Âu (Đoàn Thanh tra EC) khẳng định chừng nào Việt Nam chưa giải quyết được vấn đề tàu cá của Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài thì Uỷ ban châu Âu sẽ không rút thẻ vàng.

Chủ nhật, 29/12/2019 - 08:41

“Các vụ tranh chấp giữa nhà nước và nhà đầu tư nước ngoài tăng lên đáng kể”
“Các vụ tranh chấp giữa nhà nước và nhà đầu tư nước ngoài tăng lên đáng kể”

(Dân trí) - Đến tháng 9/2019, có 10 vụ tranh chấp nhà đầu tư nước ngoài và nhà nước tại trọng tài quốc tế, 22 vụ nhà đầu tư thông báo ý định khởi kiện trong năm 2019, 19 vụ việc khác đang được giải quyết tại các cơ quan tố tụng Việt Nam và 129 vụ việc khác đang được giải quyết.

Chủ nhật, 29/12/2019 - 06:36

Bí thư  Nguyễn Thiện Nhân: “Giữ vai trò đầu tàu kinh tế, TPHCM phải nỗ lực rất nhiều”
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: “Giữ vai trò đầu tàu kinh tế, TPHCM phải nỗ lực rất nhiều”

(Dân trí) - “Hàng loạt những vấn đề khó khăn về giao thông, môi trường, đất đai, nước... vậy TPHCM có giữ được vị trí đầu tàu kinh tế không? Câu trả lời là giữ được nhưng phải nỗ lực rất nhiều”.

Chủ nhật, 29/12/2019 - 06:30

TPHCM đặt chỉ tiêu đến năm 2025 GRDP bình quân đạt trên 8.500 USD/người
TPHCM đặt chỉ tiêu đến năm 2025 GRDP bình quân đạt trên 8.500 USD/người

(Dân trí) - Chiều 28/12, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố dự thảo (lần 1) báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025. Đáng chú ý, dự thảo này cũng công bố 24 chỉ tiêu phát triển chủ yếu của thành phố này trong nhiệm kỳ tới.

Chủ nhật, 29/12/2019 - 05:30

Điều tra nghi án một phụ nữ tử vong do uống nhầm cốc trà sữa bị bỏ độc
Điều tra nghi án một phụ nữ tử vong do uống nhầm cốc trà sữa bị bỏ độc

(Dân trí) - Công an tỉnh Thái Bình đang tiến hành điều tra nghi án một phụ nữ tử vong do bị đầu độc bằng trà sữa. Vụ việc này đang khiến dư luận Thái Bình xôn xao.

Chủ nhật, 29/12/2019 - 12:10