Bộ Nông nghiệp có ý kiến gì về dự án sân golf cạnh sông Đuống?

(Dân trí) - Bộ NN&PTNT đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến với tỉnh Bắc Ninh thực hiện Dự án sân golf quốc tế Thuận Thành (gần sông Đuống) đúng các quy định liên quan đến đê điều, phòng chống lũ.

Dự án Sân golf quốc tế Thuận Thành, cạnh sông Đuống, thuộc địa phận xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã lấy ý kiến các Bộ, ngành từ năm 2017. Tuy nhiên, do chưa lấy ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng nên ngày 11/3/2020 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang ký văn bản gửi 2 Bộ này xin ý kiến thẩm định thực hiện dự án.

Dự án trên đang khiến người dân địa phương lo lắng vì sợ ảnh hưởng xấu đến môi trường, ô nhiễm nguồn nước sông Đuống vì sân golf thường sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật,… để chăm sóc cỏ.

Bộ Nông nghiệp có ý kiến gì về dự án sân golf cạnh sông Đuống? - 1

Mô hình Dự án Sân golf quốc tế Thuận Thành.

Dự án phải tuân thủ các quy định về đê điều, phòng lũ

Ngày 2/1/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã có công văn số 06/BNN-KH do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến ký gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) về việc góp ý kiến Dự án sân golf quốc tế Thuận Thành.

Đối với lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, Bộ NN&PTNT có ý kiến như sau: Cần cập nhật số liệu mới nhất về diện tích khu đất khu vực dự kiến xây dựng sân golf (số liệu trong hồ sơ là năm 2014) và bổ sung để rõ hơn hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp trong khu vực dự án; bổ sung phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp theo các quy định hiện hành.

Ngoài ra, Bộ NN&PTNT có ý kiến về phòng chống lũ, đê điều: Tại văn bản số 8719/BNN-KH ngày 16/10/2017, Bộ này đã đề nghị tỉnh Bắc Ninh khẩn trương phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030 để làm cơ sở xem xét sự phù hợp của Dự án. 

Theo đó, ngày 17/4/2019, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã có Nghị quyết số 166/NQ-HĐND phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết cho các tuyến đê trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trên cơ sở đó, Bộ NN&PTNT đề nghị Bộ KH&ĐT có ý kiến để UBND tỉnh Bắc Ninh rà soát nội dung đề xuất của Dự án, đảm bảo sự phù hợp thực hiện Dự án với quy định pháp luật và các văn bản liên quan đến đề điều, phòng chống lũ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến gì?

Ngày 31/12/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) có công văn số 7061/BTNMT-KHTC do Thứ trưởng Trần Quý Kiên ký gửi Bộ KH&ĐT về tham gia ý kiến Dự án sân golf quốc tế Thuận Thành.

Công văn của Bộ TN&MT cho biết: Dự án Sân golf quốc tế Thuận Thành dự kiến thực hiện tại xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh với quy mô 18 lỗ, diện tích sử dụng đất khoảng 98 ha. Dự án có trong danh mục các công trình, dự án trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bắc Ninh đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 7 tháng 5 năm 2018 với quy mô diện tích là 100 ha.

Bộ TN&MT đề nghị UBND Bắc Ninh chỉ đạo rà soát hiện trạng sử dụng đất khu vực dự án theo đúng số liệu thống kê, kiểm kê đất đai đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; đảm bảo các tiêu chí, điều kiện hình thành sân golf theo quy định tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch sân golf; tổ chức kiểm tra, thẩm định về năng lực, điều kiện của chủ đầu tư để được thực hiện dự án theo quy định tại Điều 58 Luật đất đai, các Khoản 2, 3 và 4 Điều 14 Nghị định sỔ 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan.

Bộ Nông nghiệp có ý kiến gì về dự án sân golf cạnh sông Đuống? - 2

Khu đất ven sông Đuống dự kiến xây dựng Sân golf quốc tế Thuận Thành.

Dự án cần thuyết minh làm rõ việc đảm bảo các nguyên tắc chung về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra, đảm bảo theo quy định tại Khoản 3, 6, 7 Điều 3 Luật tài nguyên nước và Khoản 1 Điều 5 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; phù hợp với hành lang bảo vệ nguồn nước (nếu đã được thiết lập) theo quy định tại Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 6 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.

Theo Bộ TN&MT, việc triển khai thực hiện dự án cần đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về tài nguyên nước, cụ thể: quy định về phòng, chống ô nhiễm suy thoái, cạn kiệt nguồn nước (tại Khoản 3 Điều 26); về ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước và phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt (Khoản 1 Điều 27); về bảo đảm sự lưu thông của dòng chảy (Điều 30); về xả nước thải vào nguồn nước (Khoản 2, 3 Điều 37); về phòng, chống sạt, lở bờ, bãi sông (Khoản 1 Điều 63) của Luật tài nguyên nước.

“Trường hợp dự án có quy mô khai thác sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước theo quy định tại Điều 6 Luật tài nguyên nước và Điều 2 Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước thì phải thực hiện lấy ý kiến cộng đồng dân cư khu vực chịu ảnh hưởng của dự án” – ý kiến của Bộ TN&MT.

Nội dung công văn của Bộ TN&MT cho biết, báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Sân golf quốc tế Thuận Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã được Bộ TN&MT phê duyệt tại Quyết định số 2511/QĐ-BTNMT ngày 4 tháng 10 năm 2019. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với dự án tại Quyết định nêu trên và các quy định hiện hành của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Dự án Sân golf quốc tế Thuận Thành dự kiến xây dựng trên diện tích khoảng 98ha, ở ven sông Đuống (xã Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh) với 18 lỗ.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 797 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động toàn bộ vào quý IV/2023.

Nguyễn Dương