Bộ Công an đề xuất sửa nhiều quy định liên quan đến cấp Tướng

Thế Kha

(Dân trí) - Bộ Công an cho rằng quy định về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan CAND hiện nay chưa phù hợp với thực tiễn, cần được sửa đổi, bổ sung.

Theo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND) vừa được Bộ Công an đưa ra lấy ý kiến rộng rãi, quy định về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan CAND chưa phù hợp với thực tiễn.

Hiện nay, Luật CAND quy định 199 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng. Triển khai thi hành luật và các văn bản liên quan, tổ chức bộ máy các cấp công an đã được đổi mới căn bản, toàn diện và sắp xếp tinh gọn theo hướng giảm đầu mối, đơn vị công an các cấp. Trong đó, hầu hết thủ trưởng các đơn vị cấp Cục và tương đương cấp Cục trực thuộc Bộ có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng.

Tuy nhiên, Bộ Công an cho biết vẫn còn thủ trưởng của một số đơn vị tương đương cấp Cục chưa được quy định có trần cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng tạo ra sự thiếu đồng bộ, thống nhất trong quy định về cấp bậc hàm đối với các chức vụ, chức danh tương đương.

Bộ Công an đề xuất sửa nhiều quy định liên quan đến cấp Tướng - 1

Bộ Công an (Ảnh: Vietnamnet).

Tờ trình của Bộ Công an ví dụ, theo quy định tại Luật CAND và văn bản quy định chi tiết thi hành thì thủ trưởng của một số trường, học viện trong CAND có cấp bậc hàm cấp Trung tướng như Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND… nhưng Hiệu trưởng trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Hiệu trưởng trường Đại học An ninh nhân dân chỉ có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá. Trong khi đây là các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, là 2 trường trọng điểm của lực lượng CAND, đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực phía Nam là chưa phù hợp với vị trí, chức năng, nhiệm vụ của hai đơn vị này.

Ngoài ra, theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình bổ nhiệm đối với chức danh Trợ lý, Thư ký thì Ủy viên Bộ Chính trị có 2 Trợ lý và được hưởng lương, chính sách, chế độ tương đương Tổng cục trưởng. Tuy nhiên hiện nay mới chỉ có một Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an được quy định có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng...

Khoản 4 Điều 25 Luật CAND quy định, Trưởng phòng và tương đương ở đơn vị trực thuộc Bộ Công an có chức năng, nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu, Trưởng phòng nghiệp vụ, Trưởng công an quận thuộc Công an TP Hà Nội, Công an TPHCM được thăng cấp bậc hàm Đại tá.

Thế nhưng, đối với Trung đoàn Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm, không quân, bảo vệ mục tiêu thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Công an TP Hà Nội, Công an TPHCM là các đơn vị vũ trang tập trung, quân số đông, tương đương cấp phòng, trực tiếp chiến đấu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội mới được quy định có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tá là chưa phù hợp với vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ.

Từ đó, Bộ Công an cho rằng việc xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội là cần thiết.

Đề xuất sửa nhiều quy định

Bộ Công an đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định sĩ quan CAND được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác. Trường hợp không đủ 3 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định.

Đồng thời, dự thảo đề xuất Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan CAND có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác.

"Bộ Công an đã ban hành văn bản quy định cụ thể về thăng cấp bậc hàm trước thời hạn đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND lập thành tích đặc biệt xuất sắc có cấp bậc hàm từ Đại tá trở xuống. Tuy nhiên, đối với cấp Tướng thì Luật CAND và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa quy định nên khó triển khai thực hiện. Vì vậy, việc cụ thể hóa quy định của Luật CAND là cần thiết", Bộ Công an lý giải.

Dự thảo luật cũng đề xuất bổ sung 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong CAND, gồm: một vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng (sĩ quan CAND biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội) và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng (tăng từ 157 vị trí lên 162 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng; các vị trí cụ thể quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

Quy định Trưởng công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Trung đoàn trưởng có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá. 

"Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong luật này; quy định cấp bậc hàm cấp Tướng đối với đơn vị được thành lập mới", dự thảo đề xuất.

Thiếu tướng không quá 162 vị trí

Theo dự thảo luật đang được đưa ra lấy ý kiến, Thiếu tướng sẽ không quá 162 vị trí, bao gồm: Cục trưởng của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và chức vụ, chức danh tương đương; Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I và là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, diện tích rộng, dân số đông (số lượng không quá 11);

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương (số lượng không quá 3); Phó Cục trưởng, Phó Tư lệnh và tương đương của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an (17 đơn vị mỗi đơn vị không quá 4, các đơn vị còn lại mỗi đơn vị không quá 3);

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TPHCM (số lượng mỗi đơn vị không quá 3); sĩ quan CAND biệt phái được phê chuẩn chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ Tổng cục trưởng hoặc tương đương…