Thứ ba, 20/11/2018 - 11:10

Quốc hội “chốt” toàn ngành công an có 199 người giữ hàm cấp tướng

Dân trí

Sáng 20/11, Quốc hội đã thông qua luật Công an nhân dân (sửa đổi) với số phiếu tán thành. Trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ luật, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 3 điều, trong đó có Điều 25 về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan công an nhân dân.

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh Võ Trọng Việt cho biết, tiếp thu chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, ý kiến đại biểu và để phù hợp với chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy trong công an nhân dân theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ủy ban Thường vụ đã chỉ đạo rà soát, quy định số lượng vị trí từng cấp tướng; nguyên tắc, tiêu chí xác định vị trí có cấp bậc hàm cấp tướng.

Cụ thể, điều 25 quy định, Bộ trưởng Bộ Công an có quân hàm Đại tướng; Thượng tướng là Thứ trưởng Bộ Công an, số lượng không quá 6; Trung tướng số lượng không quá 35 người; Thiếu tướng số lượng không quá 157 người.

Quốc hội thông qua Luật Công an nhân dân sửa đổi trong sáng nay
Quốc hội thông qua Luật Công an nhân dân sửa đổi trong sáng nay

Trần quân hàm Thiếu tướng được áp dụng đối với Giám đốc công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I và là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, diện tích rộng, dân số đông. Tuy nhiên, luật quy định rõ số lượng không quá 11.

Ngoài ra, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội và công an TP Hồ Chí Minh cũng có trần quân hàm là Thiếu tướng, số lượng mỗi đơn vị không quá 3 người.

Một trong những điểm mới được thông qua tại luật Công an nhân dân sửa đổi lần này là đưa công an xã trở thành lực lượng thuộc tổ chức của công an nhân dân.

Giải trình về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hay, việc xây dựng công an xã, thị trấn chính quy phải có lộ trình thực hiện để bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và đồng bộ với việc thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm nhân sự, cơ sở vật chất, điều kiện chính quy công an xã, thị trấn.

Do đó, luật đã giao Chính phủ quy định cụ thể việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.

Đối với lực lượng công an xã bán chuyên trách, sẽ tiếp tục được sử dụng tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở để tránh lãng phí nguồn nhân lực tại chỗ.

Tuy nhiên, để bảo đảm khả thi, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn, dự thảo Luật chỉ quy định có tính nguyên tắc về việc sử dụng, chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách, việc đào tạo, bố trí sử dụng cụ thể sẽ được thể hiện trong đề án và trong chương trình, kế hoạch thực hiện chính quy công an xã.

Luật Công an nhân dân sửa đổi sẽ có hiệu lực từ 1/7/2019.

Các quy định về cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng; phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức các chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng có hiệu lực thi hành từ ngày 11/1/2019.

Điều 25 luật Công an nhân dân sửa đổi (trích)

1. Cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan được quy định như sau:

a) Đại tướng: Bộ trưởng Bộ Công an;

b) Thượng tướng: Thứ trưởng Bộ Công an. Số lượng không quá 6;

c) Trung tướng: Số lượng không quá 35

Cục trưởng, Tư lệnh và tương đương của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an có một trong các tiêu chí sau: có chức năng, nhiệm vụ tham mưu chiến lược, đầu mối phối hợp với các bộ, ngành, địa phương; có hệ lực lượng theo ngành dọc, quy mô hoạt động toàn quốc, trực tiếp chủ trì phối hợp hoặc tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; có chức năng nghiên cứu, hướng dẫn, quản lý nghiệp vụ toàn lực lượng;

Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương;

Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân;

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh;

Sĩ quan biệt phái được phê chuẩn chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng hoặc tương đương.

d) Thiếu tướng: Số lượng không quá 157

Cục trưởng của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và chức vụ, chức danh tương đương, trừ quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

Giám đốc Công an tỉnh, TP trực thuộc trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I và là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, diện tích rộng, dân số đông. Số lượng không quá 11;

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Số lượng không quá 3;

Phó Cục trưởng, Phó Tư lệnh và tương đương của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an quy định tại điểm c khoản 1 Điều này. Số lượng: 17 đơn vị mỗi đơn vị không quá 04, các đơn vị còn lại mỗi đơn vị không quá 3;

Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh. Số lượng mỗi đơn vị không quá 3;

Sĩ quan biệt phái được phê chuẩn chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ Tổng cục trưởng hoặc tương đương.

Quang Phong