Bình Định đo lường mức độ hài lòng của dân với cán bộ, công chức

(Dân trí) - Bình Định đặt mục tiêu đến năm 2025, hơn 90% người dân, tổ chức hài lòng đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh.

Ngày 24/1, UBND tỉnh Bình Định ban hành Đề án "Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2025".

Bình Định đo lường mức độ hài lòng của dân với cán bộ, công chức - 1

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ một cửa điện tử liên thông huyện Hoài Ân (Bình Định).

Theo ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, mục tiêu chung của đề án đo lường sự hài lòng nhằm đánh giá khách quan, trung thực về chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước, đảm bảo phấn đấu đến năm 2025 đạt từ 90% trở lên người dân, tổ chức hài lòng đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Để đạt được các mục tiêu đó, ông Lâm Hải Giang cho rằng, phương pháp đo lường sự hài lòng phải bảo đảm tính khoa học, thống nhất, khả thi, dễ áp dụng, phù hợp với điều kiện nguồn lực của tỉnh và các địa phương triển khai thực hiện.

Bộ câu hỏi điều tra xã hội học phải phù hợp với hệ thống tiêu chí, tiêu chí thành phần; dễ hiểu, dễ trả lời; phù hợp với trình độ dân trí của đối tượng điều tra xã hội học.

Kết quả đo lường sự hài lòng phải đảm bảo tính tin cậy, chính xác, được công bố kịp thời, rộng rãi nhằm giúp các cơ quan hành chính nhà nước xác định được các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế và cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức.

Ông Lâm Hải Giang cho biết thêm, các thủ tục hành chính, sẽ đánh giá các yếu tố liên quan đến việc niêm yết công khai, minh bạch, chính xác, đầy đủ về thủ tục hành chính; về thực hiện hồ sơ, thời hạn giải quyết theo đúng quy định và công khai của các loại phí, lệ phí của dịch vụ mà người dân, tổ chức phải thực hiện.

Về công chức, viên chức, nhân viên, sẽ đánh giá các yếu tố liên quan đến khả năng đáp ứng thể hiện sự nhiệt tình, lịch sự, hòa nhã, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức khi tiếp nhận hồ sơ, trả lời, giải đáp đầy đủ các ý kiến của người dân…

Theo đề án, báo cáo kết quả đo lường sự hài lòng phải hoàn thành trước ngày 31/12 hàng năm. Dự kiến số lượng phiếu tiến hành khảo sát hằng năm từ 5.000 phiếu trở lên. Đối tượng tham gia khảo sát là người dân, người đại diện cho tổ chức đã trực tiếp giao dịch và nhận kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công. Căn cứ vào số lượng người dân, tổ chức đã giao dịch và nhận kết quả dịch vụ hành chính công để chọn mẫu điều tra hàng năm.