Thứ ba, 25/08/2020 - 08:00

Bình Định đề nghị điều chỉnh tên gọi “Qui Nhơn” thành “Quy Nhơn”

Dân trí

UBND tỉnh Bình Định đề nghị các bộ, ngành xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh lại tên đơn vị hành chính đã công bố là TP Qui Nhơn thành TP Quy Nhơn.

Ngày 25/8, UBND tỉnh Bình Định cho biết đã có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ KH-ĐT xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh lại tên đơn vị hành chính đã công bố là TP Qui Nhơn (Bình Định) thành TP Quy Nhơn.

Bình Định đề nghị điều chỉnh tên gọi “Qui Nhơn” thành “Quy Nhơn” - 1
Một góc của thành phố biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

UBND tỉnh Bình Định cũng đề nghị Bộ Tư pháp cập nhật, điều chỉnh tên đơn vị hành chính TP Quy Nhơn trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung phục vụ công tác cấp giấy tờ hộ tịch cho công dân và các Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia…

TP Quy Nhơn là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Bình Định. Tên gọi Quy Nhơn có từ năm 1602, khi chúa Nguyễn Hoàng đổi phủ Hoài Nhơn thành phủ Quy Nhơn và coi đây là đơn vị hành chính cấp tỉnh. Năm 1832, vua Minh Mạng đổi tên phủ Quy Nhơn thành tỉnh Bình Định.

Ngày 20/10/1898, vua Thành Thái ra chỉ dụ thành lập thị xã Quy Nhơn, là đô thị tỉnh lỵ của tỉnh Bình Định.

Trong nhiều tài liệu, văn bản hành chính, từ điển tiếng Việt… vẫn dùng tên gọi Quy Nhơn, nhưng cũng có tài liệu, văn bản lại gọi là Qui Nhơn.

Theo UBND tỉnh Bình Định, ngày 3/7/1986, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 81/HĐBT về việc mở rộng và đổi tên thị xã Quy Nhơn thành TP Quy Nhơn. Tuy nhiên, theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 8/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam, tỉnh Bình Định có đơn vị hành chính là TP Qui Nhơn.

Vì vậy, UBND tỉnh Bình Định đề nghị đổi tên đơn vị hành chính TP Qui Nhơn thành TP Quy Nhơn theo tên đã được thể hiện trong các quyết định thành lập và trên con dấu hành chính của địa phương đang sử dụng.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Định cũng đề nghị đổi tên đơn vị hành chính xã Dak Mang (huyện Hoài Ân) thành xã Đak Mang.

Doãn Công

Đáng quan tâm