Bất ngờ cách thu hoạch quả việt quất kỳ lạ, mỗi ngày đưa về 9 tạ

Thảo Trinh

(Dân trí) - Nông trại Josh Pond (Mỹ) trồng hơn 150 giống việt quất hữu cơ. Tại đây, loại quả này được thu hoạch hoàn toàn bằng phương pháp thủ công với sản lượng lên tới 9 tạ mỗi ngày và hơn 13 tấn cả vụ.

Bất ngờ cách thu hoạch quả việt quất kỳ lạ, mỗi ngày đưa về 9 tạ.