Đồng Nai:

Bán công ty với giá… 1 USD

Công ty cổ phần doanh nghiệp Trẻ được sở hữu tài sản của công ty Cheerfield Vina (vốn 100% Thái Lan, chuyên sản xuất đế giày) mà chỉ phải trả có 1 USD cho thương vụ mua bán doanh nghiệp này.

Ngày 31/7 tại văn phòng công ty cổ phần doanh nghiệp Trẻ, thuộc hội doanh nghiệp trẻ Đồng Nai (TP Biên Hòa), giám đốc Phạm Đức Bình đã ký hợp đồng với công ty Cheerfield Vina. Theo đó công ty cổ phần doanh nghiệp Trẻ sẽ được sở hữu toàn bộ tài sản của công ty Cheerfield Vina mà chỉ phải trả có 1 USD.

Được biết công ty Cheerfield Vina thành lập ngày 12/3/2003, đóng tại Khu công nghiệp Lotecco (Biên Hòa) với vốn đầu tư 3,6 triệu USD, chuyên sản xuất đế giày. Sau 3 năm hoạt động không hiệu quả, lãnh đạo Cheerfield Vina đã đồng ý chuyển nhượng lại công ty cho công ty cổ phần doanh nghiệp Trẻ.

Theo ông Phạm Đức Bình, thì công ty cổ phần doanh nghiệp Trẻ có vốn điều lệ 60 tỷ đồng và có sức trẻ năng động của các thành viên, nên hoàn toàn đủ khả năng vực dậy công ty Cheerfield Vina cũng như đảm bảo việc làm cho công nhân.

Theo Duy Nhất
Báo Tiền phong