Bắc Ninh: Điều chỉnh phòng, chống dịch Covid-19 ở 7 phường và 54 khu dân cư

Bá Đoàn

(Dân trí) - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh vừa ban hành Quyết định điều chỉnh, áp dụng biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 đối với một số phường thuộc thành phố Bắc Ninh.

Bắc Ninh: Điều chỉnh phòng, chống dịch Covid-19 ở 7 phường và 54 khu dân cư - 1

Phường Võ Cường dùng gạch làm chốt cứng để phòng chống dịch.

Theo đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly, giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, 15/CT-TTg sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ đối với các phường: Suối Hoa, Tiền An, Hòa Long, Hạp Lĩnh, Kim Chân, Khúc Xuyên, Phong Khê, thuộc thành phố Bắc Ninh

Thời gian thực hiện bắt đầu từ 12h ngày 21/6, cho đến khi có thông báo mới.

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội tại địa bàn quản lý theo quy định; tuyên truyền người dân không được lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm theo đúng Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định điều chỉnh áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo đó, bắt đầu từ 15h00' ngày 21/6, điều chỉnh sang thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với 14 khu dân cư, ở 7 phường.

Điều chỉnh sang thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ 15h00' ngày 21/6 đối với 40 khu dân cư, ở 9 phường.