Bạc Liêu công bố thiên tai do hạn, mặn

(Dân trí) - Ngày 31/3, UBND tỉnh Bạc Liêu đã cho công bố thiên tai do hạn hán và xâm nhập mặn trên địa bàn toàn tỉnh ở mức độ 2.

Quyết định do Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung ký ngày 31/3 chính thức công bố thiên tai do hạn hán và xâm nhập mặn trên phạm vi toàn tỉnh, với cấp độ rủi ro là cấp độ 2 và thời gian xảy ra thiên tai từ tháng 10/2015 đến cuối tháng 6/2016.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, cây trồng bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai là trà lúa sản xuất trên đất tôm- lúa năm 2015, trà lúa Thu - Đông năm 2015 và trà lúa Đông - Xuân năm 2015- 2016.

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu yêu cầu các địa phương rà soát, thống kê chính xác diện tích lúa bị thiệt hại, mức độ bị thiệt hại do thiên tai hạn hán và xâm nhập mặn, nhu cầu kinh phí hỗ trợ lúa giống để khôi phục sản xuất trình UBND tỉnh xem xét giải quyết kinh phí hỗ trợ.

Chủ tịch tỉnh cũng chỉ đạo cơ quan chức năng và địa phương thực hiện hỗ trợ kịp thời cho nông dân theo quy định, đúng đối tượng, đúng chính sách, công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng trục lợi; chỉ đạo nông dân không xuống giống lúa vụ Hè - Thu do không đảm bảo nguồn nước tưới.

Trước đó, tỉnh này cũng yêu cầu các địa phương tổ chức rà soát, nắm chắc số hộ thiếu đói, thiếu nước ngọt sinh hoạt, nhất là đối với các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số để kịp thời thực hiện hỗ trợ theo quy định. Triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phù hợp nhằm đảm bảo nguồn nước ngọt hợp vệ sinh phục vụ sinh hoạt của nhân dân và hoạt động của các bệnh viện, cơ sở y tế, trường học. Không để người dân bị thiếu nước sinh hoạt, sử dụng nước không hợp vệ sinh dẫn tới bùng phát dịch bệnh.

Nhiều diện tích đất nông nghiệp ở tỉnh Bạc Liêu bị hạn hán và xâm nhập mặn.
Nhiều diện tích đất nông nghiệp ở tỉnh Bạc Liêu bị hạn hán và xâm nhập mặn.

Qua thống kê chưa đầy đủ của ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu, tính đến hết tháng 3/2016 , toàn tỉnh có hơn 11.000 ha diện tích lúa bị thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn. Trong đó, thiệt hại từ 30% - 70% hơn 4.000 ha; thiệt hại trên 70% là gần 7.000 ha. Ước tính nông dân thiệt hại trên 120 tỷ đồng do hạn hán, xâm nhập mặn.

Huỳnh Hải

Bạc Liêu công bố thiên tai do hạn, mặn - 2