Bà Hoàng Thị Thúy Lan tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc

(Dân trí) - Bà Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc - 1

Bà Hoàng Thị Thúy Lan (Ảnh: Bích Phượng).

Sáng 29/6, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII đã tiến hành giới thiệu nhân sự, bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng ban, Phó trưởng các ban HĐND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2025.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII với 100% số phiếu đồng ý.

Ông Nguyễn Trung Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc tái đắc cử chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khóa XVII; ông Nguyễn Thái Thịnh - Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc giữ chức Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh khóa XVII; bà Nguyễn Thị Minh Hiên - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khóa XVI giữ chức Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII; bà Đỗ Thị Thanh Hương - Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh giữ chức Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII; bà Hà Thị Thanh Nhàn - Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh giữ chức Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII.

Phát biểu tại kỳ họp, bà Hoàng Thị Thúy Lan hứa đem hết khả năng, sức lực, trí tuệ phụng sự lợi ích của nhân dân tỉnh nhà. Đặc biệt, sẽ kế thừa và phát huy những kinh nghiệm và thành tựu của các nhiệm kỳ trước, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực.

Đồng thời thường xuyên liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của nhân dân; phản ánh trung thực, kịp thời, đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri đến HĐND tỉnh…

Bà Hoàng Thị Thúy Lan tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc - 2

Quá trình công tác của bà Hoàng Thị Thúy Lan (Nguồn: Vinhphuc.gov.vn).

Bà Hoàng Thị Thúy Lan cho biết, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức như thiên tai, dịch bệnh, Vĩnh Phúc đã quyết tâm, nỗ lực và bước đầu thành công trong thực hiện mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, thiên tai vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tỉnh này vẫn đang đứng trước nhiều thách thức, nhất là khi năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, thu hút đầu tư còn khó khăn, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao…

Bà Lan yêu cầu Thường trực HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ xem xét, phê chuẩn kết quả bầu cử; phân công, phân nhiệm rõ ràng đối Ủy viên UBND tỉnh, Ủy viên các Ban HĐND tỉnh, thành lập các tổ đại biểu HĐND tỉnh theo quy định của luật; chỉ đạo chính quyền các cấp sắp xếp cán bộ, kiện toàn bộ máy.

Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2026.