80.000 tỷ đồng nợ thuế, Chính phủ đề nghị xoá nợ... 10.000 tỷ

(Dân trí) - Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, tình hình nợ đọng thuế hiện vẫn cao, lên tới trên 80.000 tỷ đồng, trong đó quá nửa không có khả năng thu. Chính phủ đề nghị xóa khoản hơn 10.000 tỷ đồng tiền phạt chậm nộp.

80.000 tỷ đồng nợ thuế, Chính phủ đề nghị xoá nợ... 10.000 tỷ - 1
Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng thông tin, trong số hơn 80.000 tỷ đồng nợ đọng thuế, trên 40.000 tỷ không còn khả năng thu.

Bộ trưởng Tài chính là người thay mặt Chính phủ trình UB Thường vụ Quốc hội xem xét dự thảo nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước trong phiên họp ngày 17/9.

Theo báo cáo của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, tổng số tiền thuế nợ tính đến ngày 31/12/2018 là hơn 81.600 tỷ đồng, tăng 4% so với thời điểm 31/12/2017, trong đó tiền thuế nợ không có khả năng thu ngân sách là gần 41.400 tỷ đồng, chiếm 50,7% tổng số tiền thuế nợ.

Số nợ do cơ quan thuế quản lý là hơn 76.300 tỷ đồng, tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh là gần 37.600 tỷ đồng.

Số nợ Hải quan quản lý là gần 5.300 tỷ đồng, không còn khả năng thu là hơn 3.800 tỷ đồng.

Bộ trưởng Tài chính cũng cho biết, trong số nợ đọng nêu trên, có gần 760.000 người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự; doanh nghiệp đã tự phá sản, giải thể; người nộp thuế đã chấm dứt kinh doanh, không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, địa chỉ liên lạc đã đăng ký với cơ quan quản lý thuế; người nộp thuế đã bị cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền hoặc đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; người nộp thuế gặp khó khăn bất khả kháng; với tổng số nợ đọng là gần 29.300 tỷ đồng.

Từ tình hình trên, để giải quyết nợ đọng thuế không còn khả năng nộp ngân sách, theo Bộ trưởng Tài chính, Chính phủ thấy cần thiết phải xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ của người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Tờ trình cũng nêu rõ, dự kiến có gần 760.000 người nộp thuế thuộc đối tượng, với số nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đề nghị xóa là 10.562 tỷ đồng.

Thẩm tra nội dung dự thảo Nghị quyết, UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cũng nhất trí về sự cần thiết ban hành nghị quyết. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ rà soát lại việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với các đối tượng không tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải cũng đề nghị cân nhắc, làm rõ việc xử lý tiền nợ thuế đối với các doanh nghiệp nhà nước, vì doanh nghiệp nhà nước là pháp nhân do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu và hiện nay đang trong tiến trình cổ phần hóa, sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước. Do vậy, việc khoanh nợ, xóa nợ tiền thuế cần được xử lý trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp.

Cơ quan thẩm tra cũng cho rằng cần rà soát, báo cáo rõ việc xử lý tiền thuế nợ đối với các khoản nợ liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất… trong dự thảo nghị quyết này, theo đó sẽ khoanh nợ, xóa nợ đối với các trường hợp cụ thể nào liên quan đến đất đai.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chốt lại, UB Thường vụ Quốc hội đồng ý trình nội dung xoá nợ thuế để Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ tám (tháng 10/2019), yêu cầu Chính phủ làm rõ trách nhiệm của các đối tượng liên quan đến tình trạng để nợ thuế thời gian qua.

P.Thảo