Thứ ba, 09/01/2018 - 22:08

50 cán bộ lãnh đạo ở Bình Định được bổ nhiệm thiếu tiêu chuẩn

Dân trí

Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện có 50 công chức giữ vị trí lãnh đạo, quản lý ở Bình Định còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học.

Ngày 9/1, Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành thông báo Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, bổ nhiệm, số lượng cấp phó, quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính của UBND tỉnh Bình Định, giai đoạn từ tháng 1/2015 đến tháng 6/2017.


Việc bổ nhiệm thần tốc ông Nguyễn Văn Cảnh ở Bình Định từng gây xôn xao dư luận năm 2017.

Việc bổ nhiệm "thần tốc" ông Nguyễn Văn Cảnh ở Bình Định từng gây xôn xao dư luận năm 2017.

Theo đó, về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý, trên cơ sở kết quả kiểm tra trực tiếp 321 hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cơ quan thanh tra đã phát hiện có 50 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học.

Ngoài ra, có một số công chức được bổ nhiệm ngạch chuyên viên chưa qua thi nâng ngạch. Một số trình tự bổ nhiệm thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chưa thể hiện bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm. Thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với nhiều trường hợp không đảm bảo theo quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ rõ, việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức ở Bình Định còn có tồn tại, hạn chế như: không giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho UBND cấp huyện; chưa ban hành quyết định phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị…

Việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức còn có nhiều tồn tại, hạn chế: quyết định thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch không nêu tên các thành viên; một số hồ sơ không đảm bảo thành phần theo quy định; một số công chức được tuyển dụng khi chưa có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ; hoặc chưa đủ các điều kiện, tiêu chuẩn.

Việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước. Đến thời điểm thanh tra, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Bình Định còn sử dụng 300 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước…

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng chỉ ra, một đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định vượt 1 cấp phó so với quy định.

Với những khuyết điểm nêu trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo tiến hành rà soát đối với các trường hợp đã được tiếp nhận không qua thi tuyển trong thời gian trước giai đoạn thanh tra, thu hồi quyết định tuyển dụng nếu không đáp ứng yêu cầu; thực hiện đúng quy định về bổ nhiệm ngạch đối với trường hợp chưa qua kỳ thi nâng ngạch.

Đồng thời, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại như đã trên trên để có hình thức xử lý phù hợp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức để phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Doãn Công