Thứ tư, 02/01/2019 - 20:53

320 luật sư bị xóa tên vì không chịu đóng phí

Dân trí

320 luật sư không đóng phí thành viên nên bị Đoàn luật sư TPHCM xóa tên khỏi danh sách luật sư.

Chiều 2/1, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TPHCM ban hành quyết định xoá tên 320 luật sư khỏi danh sách Đoàn Luật sư TPHCM. Quyết định do luật sư Nguyễn Văn Trung - chủ nhiệm Đoàn luật sư TPHCM ký tên ban hành.

xoa ten 320 ls

Xóa tên 320 luật sư.

Theo đó, 320 luật sư sẽ ra khỏi Đoàn luật sư TPHCM kể từ ngày 27/12/2018, với lý do không đóng phí thành viên liên tục nhiều năm. Danh sách 320 luật sư được công bố công khai trên website của đoàn luật sư TPHCM.

Theo quy định tại khoản 5, điều 40, điều lệ Liên Đoàn luật sư Việt Nam quy định luật sư không đóng phí thành viên thì bị xử lý theo quy định sau đây: 12 tháng không đóng phí thì bị đoàn luật sư thông báo công khai trong phạm vi đoàn luật sư. Sau 18 tháng không đóng phí khi đã được thông báo công khai thì bị đoàn luật sư xóa tên khỏi danh sách luật sư.

Theo luật sư Nguyễn Văn Trung - Chủ nhiệm Đoàn luật sư TPHCM: “Theo quy định nếu 18 tháng không đóng phí sau khi đã được thông báo công khai thì đương nhiên luật sư đó bị đoàn luật sư xóa tên khỏi danh sách luật sư của đoàn. Tuy nhiên, danh sách 320 luật sư bị xóa tên đợt này là đã nợ phí liên đoàn và phí thành viên từ 3 năm trở lên chứ không phải chỉ mới 18 tháng như quy định. Chúng tôi cũng tìm đủ mọi cách từ gọi điện, gửi thư mời, e-mail.. đến việc đăng nhắc nợ công khai trên trang web của đoàn luật sư nhiều tháng liền nhưng các luật sư này cũng không đến nộp phí”.

Xuân Duy