1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Cần Thơ:

31 trường hợp thiếu chuẩn khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

(Dân trí) - Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế; tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm; số lượng cấp phó giai đoạn năm 2016 đến 30/4/2018 của UBND TP Cần Thơ. Thông báo nêu, Cần Thơ còn 31/532 trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ một hoặc số tiêu chuẩn theo quy định.

Thông báo kết luận của Thanh tra Bộ nội vụ về việc thực hiện quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức, công chức
Thông báo kết luận của Thanh tra Bộ nội vụ về việc thực hiện quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức, công chức

Thông báo kết luận thanh tra số 631/TB-TTBNV nêu rõ: Đối với việc tuyển dụng công chức, qua kiểm tra 112 trường hợp tuyển dụng đặc biệt không qua thi tuyển thuộc trường hợp có kinh nghiệm công tác, về cơ bản đã đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tốt nghiệp ĐH trở lên, có thời hạn 60 tháng trở lên làm công việc theo yêu cầu trình độ đào tạo ĐH, sau đại học ngành, lĩnh vực cần tuyển.

Tuy nhiên, vẫn có 10 trường hợp chưa đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt (tám trường họp có thời gian làm công việc yêu cầu trình độ ĐH, sau ĐH trong ngành, lĩnh vực cần tuyển nhưng không đủ 60 tháng; hai trường hợp không có bằng ĐH mà chỉ có bằng trung cấp) và hai trường hợp UBND TP Cần Thơ không gửi văn bản lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ trước khi tuyển dụng.

Hiện Sở Nội vụ TP Cần Thơ đã thu hồi quyết định tuyển dụng đối với 11 trường họp nói trên, còn một trường hợp đã nghỉ việc.

Trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đến khi đủ tuổi nghỉ hưu về cơ bản đã đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật và quy định của UBND TP Cần Thơ, Thành ủy Cần Thơ; Các bước trong trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đã được thực hiện trên thực tế.

Tuy nhiên, còn 31/532 trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ một hoặc số tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật cũng như quy định của UBND TP Cần Thơ về chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên. Một số hồ sơ thiếu bản kê khai tài sản, giấy khám sức khỏe, kê khai lý lịch theo mẫu 2C tại thời điểm bổ nhiệm.

Một trường hợp khi bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra Sở không có văn bản xin ý kiến thống nhất của Chánh Thanh tra thành phố. Một trường hợp tại thời điểm được tiếp nhận không qua thi tuyển chưa đáp ứng về thời gian kinh nghiệm công tác trên 60 tháng theo quy định; 14 trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm.

Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý đối với các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại.
Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý đối với các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại.

Đối với công tác quản lý biên chế công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước, tại thời điểm kiểm tra còn một đơn vị sử dụng 17 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP không đúng loại công việc theo quy định.

Sáu cơ quan, đơn vị hành chính sử dụng 72 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; hai cơ quan, đơn vị hành chính sử dụng 34 viên chức để làm việc theo vị trí việc làm của công chức (số này đến nay đã điều động bốn viên chức về đơn vị sự nghiệp).

Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý đối với các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại.

Chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, đơn vị hành chính; điều chuyển số viên chức đang làm vị trí công việc của công chức tại các cơ quan, đơn vị hành chính sang các đơn vị sự nghiệp công lập có vị trí việc làm còn thiếu phù hợp với chuyên môn, trình độ đào tạo.

Có kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng đối với các trường hợp công chức lãnh đạo, quản lý còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn và có thời hạn nhất định để yêu cầu hoàn thiện, quá thời hạn nếu không đáp ứng đủ thì thu hồi quyết định bổ nhiệm. Không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng yêu cầu chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay để thu hồi quyết định tuyển dụng đối với những trường họp được tuyển dụng không đúng quy định.

Hoàng Tùng