1 Phó Thủ tướng, 12 Bộ trưởng được Quốc hội miễn nhiệm

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành được đánh giá đã hoàn thành nhiệm kỳ công tác 5 năm qua trên cương vị thành viên Chính phủ.

1 Phó Thủ tướng, 12 Bộ trưởng được Quốc hội miễn nhiệm - 1

Ông Trịnh Đình Dũng được đánh giá đã hoàn thành nhiệm kỳ công tác 5 năm qua trên cương vị Phó Thủ tướng (Ảnh: Quốc Chính)

Chiều 7/4/2021, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 với 454/457 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (tương đương 94,58% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nghị quyết do tân Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đọc trước Quốc hội có 2 điều.

Điều 1, Quốc hội quyết nghị phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Trịnh Đình Dũng.

Điều 2, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng đối với các ông:

Ông Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Quốc phòng

Ông Phạm Bình Minh - Bộ trưởng Ngoại giao

Ông Lê Vĩnh Tân - Bộ trưởng Nội vụ

Ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ông Phạm Hồng Hà - Bộ trưởng Xây dựng 

Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Ông Đỗ Văn Chiến - Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB Dân tộc

Ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Ông Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo

Ông Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Công Thương

Ông Lê Minh Khái - Tổng thanh tra Chính phủ

1 Phó Thủ tướng, 12 Bộ trưởng được Quốc hội miễn nhiệm - 2

5 trong số 13 nhân sự này đã được bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, đã và sẽ được phân công đảm nhiệm những vị trí công tác khác (Ảnh: Quốc Chính)

Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

13 nhân sự này là các thành viên Chính phủ được Quốc hội khóa XIV phê chuẩn bổ nhiệm tại kỳ họp thứ nhất diễn ra hồi tháng 7/2016. Đến nay, 5 vị trong số này đã được bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, đã và sẽ được phân công đảm nhiệm những vị trí công tác khác, giữ chức vụ cao hơn. Còn lại 7 vị đã hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Chính phủ, không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Cùng ngày, Quốc hội thông qua 2 Nghị quyết phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia với bà Tòng Thị Phóng, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng với ông Phạm Minh Chính, Ngô Xuân Lịch, Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển, Trần Văn Túy, Nguyễn Hạnh Phúc, Lê Vĩnh Tân, Lê Quốc Phong; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh với bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Phạm Bình Minh, ông Ngô Xuân Lịch.

Đang được quan tâm