Microsoft phục vụ cộng đồng tin học Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 25/3, tại TPHCM, Microsoft Việt Nam đã phối hợp với Hội tin học Việt Nam chính thức giới thiệu cổng thông tin công nghệ dành cho cộng đồng lập trình viên (http://msdnvietnam.net) và cổng thông tin dành cho cộng đồng hệ thống thông tin Việt nam http://Technetvietnam.net.

Microsoft phục vụ cộng đồng tin học Việt Nam - 1
Cổng MsdnVietNam

MsdnVietNam.net là một cộng đồng thông tin miễn phí, chứa đựng nhiều nguồn thông tin, giáo trình học liệu được phân chia hành các chuyên đề, chuyên nghành công nghệ cụ thể mà sẽ giúp các lập trình viên xây dựng các ứng dụng của mình trong tương lai trên nền tảng công nghệ của Microsoft. Bên cạnh đó, MSDN Vietnam còn là một nơi để bạn có thể chia sẻ kinh nghịêm, thảo luận các vấn đề liên quan về phát triển phần mềm và ở nơi đây các bạn sẽ có cơ hội rất tốt để học tập từ mọi người đến từ khắp nơi trong và ngoài nước.

Microsoft phục vụ cộng đồng tin học Việt Nam - 2

Cổng TechNetVietNam

TechNetVietNam.net là cộng đồng trực tuyến dành cho những chuyên gia, người sử dụng và những ai quan tâm đến hệ thống thông tin (IT PRO) đang làm việc, học tập, nghiên cứu và sáng tạo trên nền tảng công nghệ của Microsoft. Trong cổng thông tin này, Microsoft mong muốn cung cấp đến cộng đồng công nghệ Việt nam các thông tin kiến thức cập nhật nhất đòng thời tạo ra những cơ hội để cộng đồng IT Pro trao đổi cộng tác. Hệ thống bao gồm các diễn đàn, Wikis, nhóm người dùng, Video trình bày bằng Silverlight và cả thông tin việc làm. Tại đây, các bạn trẻ sẽ có cơ hội rất tốt để học tập từ những người hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm, lập trình viên trong và ngoài nước.

Cũng ngay trong buổi lễ này, Microsoft đã tổ chức buổi tọa đàm giới thiệu nhiều công nghệ mới như công nghệ Web thế hệ mới Silverligh, phát triển Rich interactive application với WPF 3.5, Bộ công cụ phát triển Microsoft ROBOTICS Studio, Microsoft Visual studio 2008,  Công nghện Data mining with SQL Server 2008, Giới thiệu về chương trinh giảng dạy Windows Core, Công nghệ ASP.NET MVC, ngôn ngữ lập trình Funtional programming F#, Microsoft Photosynth cho 250 sinh viên và lập trình viên trẻ của Việt Nam với các chuyên gia của Microsoft Việt Nam.

Quốc Long

Đang được quan tâm