Đầu tư tuyến cáp treo tại Cụm di tích lịch sử - văn hóa chùa Ngọa Vân - Hồ Thiên

Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung "Tuyến cáp treo và khu dịch vụ tại Cụm di tích lịch sử - văn hóa chùa Ngọa Vân - Hồ Thiên" vào Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều, Quảng Ninh.

Di tích Nhà Trần ở Đông Triều, Quảng Ninh

Di tích Nhà Trần ở Đông Triều, Quảng Ninh

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Ninh và đơn vị nghiên cứu tiếp tục triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chùa và Am Ngọa Vân nằm trên núi Bảo Đài cao trên 500m, đây là quần thể di tích ghi dấu nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông tu hành, hóa Phật và là thánh địa của Thiền phái Trúc Lâm. Chùa Hồ Thiên nằm trên núi Trù Phòng cao trên 300m, là cụm di tích nơi ghi dấu tu hành của Pháp Loa – Tổ thứ hai của Thiền phía Trúc Lâm và các vị cao tăng.

Việc đầu tư xây dựng tuyến cáp treo và khu dịch vụ tại Cụm di tích lịch sử - văn hóa này nhằm tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho du khách khi đến thăm di tích, nhất là đối với người cao tuổi, các cháu nhỏ, thương binh, người tàn tật…

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Quy mô quy hoạch tổng thể là 2.206 ha, bao gồm 14 cụm di tích Nhà Trần và khu vực bảo vệ, dịch vụ du lịch, phát huy giá trị di tích bao quanh. Trong đó gồm 3 khu vực: Khu vực Bảo vệ I; Khu vực bảo vệ II và Khu vực phục vụ du lịch, hỗ trợ phát huy giá trị di tích.

Theo Phan Hiển
Chính phủ
Đang được quan tâm