8 nghệ sĩ được đề nghị truy tặng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú

(Dân trí) - Ngày 18/7, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 54/NĐ-CP về việc phong tặng và truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú lần thứ 9. Theo đó, có 8 nghệ sĩ đã qua đời được đề nghị truy tặng danh hiệu.

Nghị quyết ghi rõ, trong khi chưa sửa Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, Chính phủ đồng ý đề nghị xét phong tặng, truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân cho 50 cá nhân; phong tặng, truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú cho 149 cá nhân.

Danh sách nghệ sĩ được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân kèm gồm: Lĩnh vực Âm nhạc 11 hồ sơ như nghệ sĩ Phó Thị Đức, Đỗ Mạnh Hà, Tô Lan Phương, Đỗ Quốc Hưng; Lĩnh vực Điện ảnh có 8 hồ sơ như nghệ sĩ Thùy Vân, Minh Đức, Vũ Quốc Tuấn, Châu Thị Kim Xuân, Nguyễn Dân Nam. 

8 nghệ sĩ được đề nghị truy tặng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú - 1

3 trong số 8 nghệ sĩ đã qua đời được đề nghị truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú.

Lĩnh vực Sân khấu đông đảo nhất với 25 hồ sơ như: Thoại Miêu, Thanh Nam, Minh Vương, Thanh Tuấn, Thanh Ngoan, Minh Thu, Thúy Ngần, Trần Hạnh, Việt Anh; Lĩnh vực Phát thanh - Truyền hình có hai hồ sơ.

Đối với danh sách Nghệ sĩ Ưu tú: Lĩnh vực Âm nhạc 34 hồ sơ, Điện ảnh có 6 hồ sơ, Múa có 23 hồ sơ, Phát thanh - Truyền hình 3 hồ sơ, Sân khấu có 79 hồ sơ.

Bốn nghệ sĩ được truy tặng Nghệ sĩ Nhân dân gồm: NSƯT Nguyễn Đăng Toàn, Bùi Cường, Đoàn Anh Tuấn, Giang Châu. Bốn nghệ sĩ được truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú: Trần Công Pho, Vũ Văn Học, Nguyễn Quý Bôn, Huỳnh Hữu Hòa...

Bộ VHTT&DL sẽ trình Thủ tướng Chính phủ để đề nghị Chủ tịch nước quyết định.

Hà Tùng Long