Thứ ba, 18/12/2018 - 11:13

Cố nghệ sĩ Bùi Cường được xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân

Dân trí

Bộ VHTT&DL vừa công bố danh sách hồ sơ đã được Hội đồng Nhà nước xét đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ và trình Chủ tịch nước tăng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) lần thứ 9.

Theo đó, thực hiện kế hoạch xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 9, Hội đồng cấp Nhà nước đã tổ chức phiên họp toàn thể để xét hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 9 do các Hội đồng chuyên ngành trình Hội đồng cấp nhà nước.

Hội đồng cấp Nhà nước được lựa chọn ra danh sách 84 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 309 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT đạt tỷ lệ phiếu bầu đồng ý từ 90% tổng số thành viên Hội đồng cấp nhà nước trở lên.

Cố NSƯT Bùi Cường sẽ được truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.
Cố NSƯT Bùi Cường sẽ được truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Đối với hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND có 19 hồ sơ lĩnh vực âm nhạc, 11 hồ sơ lĩnh vực điện ảnh, 2 hồ sơ lĩnh vực múa, 4 hồ sơ lĩnh vực phát thanh truyền hình, lĩnh vực sân khấu có 48 hồ sơ.

Trong đó, nổi bật có những nghệ sĩ tên tuổi như: Tạ Minh Tâm, Đỗ Quốc Hưng, Bùi Cường, Trọng Trinh, Minh Vương, Thanh Ngoan, Thúy Ngần, Trung Anh, Đồng Thu Hà, Minh Hằng, Công Lý…

Đối với hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT có 64 hồ sơ lĩnh vực âm nhạc, 19 hồ sơ lĩnh vực điện ảnh, 50 hồ sơ lĩnh vực múa, 9 hồ sơ lĩnh vực phát thanh truyền hình, 164 lĩnh vực sân khấu.

Hiện Bộ VHTT&DL đang đăng tải danh sách các hồ sơ được Hội đồng cấp Nhà nước xét, đủ điều kiện trên Cổng Thông tin Điện tử của Bộ trong thời gian từ 12 – 26/12/2018 để lấy ý kiến của nhân dân trước khi Hội đồng cấp Nhà nước hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 9 theo quy định.

Hà Tùng Long