Thứ tư, 27/07/2011 - 21:24

ĐH Bách khoa Đà Nẵng: Dự kiến điểm chuẩn giảm

Dân trí

ĐH Đà Nẵng vừa hoàn tất thống kê điểm thi theo nguyện vọng 1 của thí sinh dự thi khối A, V vào ĐH Bách khoa Đà Nẵng năm 2011. Nhìn chung, điểm thi thí sinh năm nay thấp hơn năm ngoái nên dự kiến điểm chuẩn sẽ giảm.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH Bách khoa Đà Nẵng năm nay là 3.190 sinh viên. Theo thống kê, có 3.205 thí sinh đạt tổng điểm thi từ 15,5 điểm trở lên. Dự kiến điểm chuẩn vào trường là 15.5 điểm, giảm 1 điểm so với 2010 (16.5 điểm)

Phân tích dựa theo chỉ tiêu tuyển sinh và thống kê điểm thi của thí sinh, dự kiến điểm chuẩn từng ngành vào ĐH Bách khoa Đà Nẵng năm nay như sau:

Khối A (điểm thi đã cộng điểm ưu tiên nếu có):

- ngành Cơ khí chế tạo (mã ngành: 101):

Chỉ tiêu (CT): 240 SV. Ở mức 13.5 điểm trở lên, mới có 231 thí sinh thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn của ngành bằng điểm chuẩn vào trường. Còn nhiều chỉ tiêu cho thí sinh đăng ký vào ngành theo NV2.

- Điện Kỹ thuật (102):

CT: 300 SV. Có 281 thí sinh đạt từ 16 điểm trở lên. Hạ mức xuống 15.5 điểm, có 326 thí sinh thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn của ngành khoảng 15.5 - 16 điểm.

- Điện tử viễn thông (103):

CT: 240 SV. Có 232 SV thí sinh đạt từ 18 điểm trở lên. Ở mức từ 17.5 điểm trở lên, có 251 thí sinh thi đạt. Điểm chuẩn của ngành dự kiến khoảng 17.5 điểm, giảm hơn 2 điểm so với 2010 (20 điểm)

- Xây dựng dân dụng và công nghiệp (104):

CT: 240 SV. Ở mức 20 điểm trở lên có đúng 240 thí sinh thi đạt. Điểm chuẩn dự kiến: 20 điểm (tăng 1 điểm so với 2010).

- Xây dựng Công trình thủy (105):

CT: 120 SV. Ở mức 13 điểm trở lên, cũng chỉ có 28 thí sinh thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn của ngành bằng điểm chuẩn vào trường. Còn nhiều chỉ tiêu cho NV2.

- Xây dựng cầu đường (106):

CT: 240 SV. Có 245 thí sinh thi đạt từ 17 điểm trở lên. Dự kiến điểm chuẩn: 17 điểm

- Công nghệ nhiệt và điện lạnh (107)

CT: 60 SV. Ở mức 13.5 điểm, mới có 59 thí sinh thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn vào ngành bằng điểm chuẩn vào trường.

- Cơ khí động lực (108):

CT: 150 SV. Ở mức 13 điểm trở lên, cũng chỉ có 120 thí sinh thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn vào ngành bằng điểm chuẩn vào trường. Chắc chắn còn chỉ tiêu cho NV2

- Công nghệ thông tin (109):

CT: 240 SV. Ở mức 17 điểm trở lên, có 246 thí sinh thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn của ngàng là 17 điểm.

- Sư phạm Kỹ thuật điện tử tin học (110):

CT: 60 SV. Ở mức 13 điểm trở lên, cũng chỉ có 7 thí sinh thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn vào ngành bằng điểm chuẩn vào trường. Còn nhiều chỉ tiêu cho NV2.

- Cơ điện tử (111):

CT: 120 SV. Có 122 thí sinh thi đạt từ 16.5 điểm trở lên. Tăng mức từ 17 điểm trở lên, còn có 108 thí sinh thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn của ngành là 16.5 điểm, giảm nhiều so với điểm chuẩn ngành năm 2010 (19 điểm).

- Công nghệ môi trường (112):

CT: 50SV. Ở mức 15 điểm trở lên, có 47 thí sinh thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn vào ngành bằng điểm chuẩn vào trường. Vẫn còn chỉ tiêu cho NV2.

- Vật liệu và cấu kiện xây dựng (114):

CT: 50 SV. Chỉ có 4 thí sinh thi đạt từ 15 điểm trở lên. Dự kiến điểm chuẩn vào ngành bằng điểm chuẩn vào trường. Còn nhiều chỉ tiêu cho NV2.

- Tin học xây dựng (115):

CT: 60 SV. Ở mức 15 điểm trở lên, chỉ có 10 thí sinh thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn vào ngành bằng điểm chuẩn vào trường. Còn nhiều chỉ tiêu cho NV2.

- Kỹ thuật tàu thủy (116):

CT: 60 SV. Ở mức 15 điểm trở lên, còn có 5 thí sinh thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn vào ngành bằng điểm chuẩn vào trường. Còn nhiều chỉ tiêu cho NV2.

- Kỹ thuật Năng lượng và môi trường (117):

CT: 50 SV. Ở mức 15 điểm trở lên, chỉ có 22 thí sinh thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn vào ngành bằng điểm chuẩn vào trường. Còn nhiều chỉ tiêu cho NV2.

- Quản lý môi trường (118):

CT: 60 SV. Ở mức 15 điểm trở lên, chỉ có 20 thí sinh thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn vào ngành bằng điểm chuẩn vào trường. Còn nhiều chỉ tiêu cho NV2.

- Quản lý Công nghiệp (119):

CT: 60 SV. Chỉ có 15 thí sinh thi đạt từ 15 điểm trở lên. Dự kiến điểm chuẩn vào ngành bằng điểm chuẩn vào trường. Còn nhiều chỉ tiêu cho NV2.

- Công nghiệp Hóa thực phẩm (201):

CT: 100 SV. Có 105 thí sinh đạt từ 15.5 điểm trở lên. Điểm chuẩn của ngành có thể là 15.5 điểm.

- Công nghiệp Hóa dầu và khí (202):

CT: 60. Có 59 thí sinh thi đạt từ 19.5 điểm trở lên. Hạ mức từ 19 điểm trở lên, có 67 thí sinh thi đạt. Điểm chuẩn dự kiến 19 - 19.5 điểm.

-Công nghệ vật liệu (203):

CT: 120 SV. Có 19 thí sinh thi đạt từ 15 điểm trở lên. Dự kiến điểm chuẩn vào ngành bằng điểm chuẩn vào trường. Còn nhiều chỉ tiêu cho NV2.

- Công nghệ Sinh học (206):

CT: 60 SV. Có 51 thí sinh thi đạt từ 15 điểm trở lên. Dự kiến điểm chuẩn vào ngành bằng điểm chuẩn vào trường. Vẫn còn chỉ tiêu cho NV2.

- Kinh tế Xây dựng và Quản lý dự án (400)

CT: 120 SV. Có 125 thí sinh thi đạt từ 18.5 điểm trở lên. Tăng mức từ 19 điểm trở lên, chỉ còn 101 thí sinh thi đạt. Điểm chuẩn dự kiến của ngành là 18.5 điểm.

Khối V (đã nhân hệ số và cộng điểm ưu tiên nếu có)

- ngành Kiến trúc (113):

CT: 60. Có 62 thí sinh thi đạt từ 25 điểm trở lên. Dự kiến điểm chuẩn của ngành là 25 điểm, cao hơn năm 2010 (22,5 điểm).

Khánh Hiền

Công bố điểm thi ĐH, CĐ 2011

Mới nhất